Over ons

De leden van de ICT Associatie zijn organisaties die ICT als hun core business hebben of waarvan ICT een core business process is. Zij zijn ervan overtuigd dat ICT de oplossing zal bieden om middels een eenduidige visie, gedegen leiderschap en uitvoering van plannen samengewerkt wordt naar duurzame diversificatie van onze economie. ICT is de enabler van ontwikkeling binnen alle sectoren. 

 

Per Januari 2018 telt de ICT-AS 56 leden. Hiermee vertegenwoordigt de ICT Associatie ruim 90% van de Surinaamse ICT Sector. Vanaf haar oprichting op 20 januari 2011 is gewerkt aan de basis voor een toekomstbestendige structuur van de sector.

In 2013, 2014 en 2015 zijn in dat kader de ICT Summits georganiseerd met als doel de Surinaamse samenleving kennis te laten maken met o.a. de ICT dienstverleners en ontwikkelingen.

Missie

ICT AS zal als branchevereniging de samenleving helpen om
beter te presteren met ICT.

Visie

Ontwikkelen doe je met ons!