Seminar ICT Vision 2030

Seminar

ICT Vision 2030

De ICT Associatie heeft het initiatief genomen om een ICT Vision 2030 document voor Suriname op te stellen en heeft deze gepresenteerd aan een aantal key stakeholders tijdens een eendaagse seminar “ICT Vision 2030 – Digital Inclusion for Sustainable Development”.

Het seminar had als doel om beleidsmakers, het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en andere belanghebbenden te betrekken bij een dialoog over de rol en het belang van ICT in de huidige context van nationale ontwikkeling in Suriname.

Ook hebben wij tijdens het seminar het eerste exemplaar van ons visiedocument overhandigd aan de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhie.

Het seminar kent de volgende highlights: 

Seminar

ICT Vision 2030

Seminar

ICT Vision 2030

De ICT Associatie heeft het initiatief genomen om een ICT Vision 2030 document voor Suriname op te stellen en wil deze graag presenteren aan een aantal key stakeholders tijdens een eendaagse seminar “ICT Vision 2030 – Digital Inclusion for Sustainable Development”.

Het seminar is bedoeld om beleidsmakers, het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en andere belanghebbenden te betrekken bij een dialoog over de rol en het belang van ICT in de huidige context van nationale ontwikkeling in Suriname. Ook willen wij tijdens het seminar het eerste exemplaar van ons visiedocument overhandigen aan de President van Suriname.  

OUR SPONSORS

ICT VISION 2030 - DOWNLOAD HERE