Lybra Group n.v. digitaliseert AKB-systeem

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) werkt continu aan de digitalisering van de sociale dienstverlening. Het systeem voor het aanvragen van Algemene Kinderbijslag (AKB) is nu gedigitaliseerd. Dit is de eerste module die is overgedragen aan het afdelingsmanagement. Directeur Melitia Sentilia ontving op 26 oktober de broncode en documentatie van het Beneficiary Information System (BIS). De overhandiging werd gedaan door Krieshen Ramkhelawan, hoofd consultant van Lybra Group N.V., die belast is met de uitvoering van het digitaliseringsproject. Met dit systeem worden aanvragen digitaal verwerkt, zodat ook burgers de status van de aanvraag kunnen volgen. Het BIS-systeem stelt het ministerie in staat om met één klik informatie te analyseren. Het is de bedoeling dat ook andere sociale regelingen, zoals financiële hulp aan zwakke huishoudens en mensen met een beperking, worden gedigitaliseerd.

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.