Lybra Group n.v. digitaliseert AKB-systeem

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) werkt continu aan de digitalisering van de sociale dienstverlening. Het systeem voor het aanvragen van Algemene Kinderbijslag (AKB) is nu gedigitaliseerd. Dit is de eerste module die is overgedragen aan het afdelingsmanagement. Directeur Melitia Sentilia ontving op 26 oktober de broncode en documentatie van het Beneficiary Information System (BIS). De overhandiging werd gedaan door Krieshen Ramkhelawan, hoofd consultant van Lybra Group N.V., die belast is met de uitvoering van het digitaliseringsproject. Met dit systeem worden aanvragen digitaal verwerkt, zodat ook burgers de status van de aanvraag kunnen volgen. Het BIS-systeem stelt het ministerie in staat om met één klik informatie te analyseren. Het is de bedoeling dat ook andere sociale regelingen, zoals financiële hulp aan zwakke huishoudens en mensen met een beperking, worden gedigitaliseerd.

Comments are closed.