Alembo behaald MVO-keurmerk voor de 2e keer

Alembo behaald MVO-keurmerk voor de 2e keer

Alembo heeft in april 2021 voor de tweede keer het MVO-keurmerk behaald. Vanaf 2017 is er bewust en doelgericht inhoud gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en in 2020 is Alembo als eerste bedrijf in Suriname hiervoor gecertificeerd. De certificering is aan de hand van de eisen van Keurmerk MVO van Keurmerk Nederland. Dit keurmerk is gebaseerd op ISO 26000 en de triple bottom line: people, planet en profit. Dit is een concept van John Elkington gecombineerd met de NEN-ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaat uit van de volgende principes: 
  • Accountability 
  • Transparantie 
  • Ethisch gedrag
  • Respect voor stakeholder belangen
  • Respect voor wet-en regelgeving 
  • Respect voor internationale gedragsnormen 
  • Respect voor mensenrechten 

Thema’s

Elk jaar wordt gekozen voor twee thema’s die  weergeven waar wij goed in zijn als organisatie in termen van dienstverlening en de individuele talenten en ambities.  Deze thema’s worden intern inhoud gegeven door o.a. themamaanden, ons trainingsaanbod en externe activiteiten. Hiermee willen wij verdieping geven aan ons concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en tegelijk de medewerkers betrekken bij de verschillende externe projecten. De thema’s voor 2021 zijn ‘Be DigiSmart’ en ‘Ondernemerschap’. 

Be DigiSmart geeft aan dat we werken aan het verhogen van de ICT-geletterdheid maar ook aan basisvaardigheden zoals bewust omgaan met passwords, typevaardigheid. Ook is bijvoorbeeld bijgedragen aan het ZabLab (Fablab Villa Zapakara). 

Het tweede thema komt voort uit de behoefte om ondernemerschap (intra- en entrepreneurschap) te ontwikkelen bij Alembo medewerkers, samen met andere organisaties of individuen. Ondernemerschap vraagt om specifieke kwaliteiten en wij organiseren activiteiten of projecten waarin Alembo medewerkers samen met anderen die kwaliteiten kunnen ontwikkelen.  Het gaat om kwaliteiten zoals onderhandelen, klantgericht communiceren, slim omgaan met geld, juridische kennis, plannen & organiseren. 

Alembo’s MVO beleid

Als onderdeel van het integreren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfsvoering is ook een beleidsplan opgesteld waarin de visie en missie van Alembo op het gebied van MVO zijn opgenomen.

De visie is om als (financieel) gezond, modern functionerende organisatie op een duurzame, vernieuwende  en ondernemende manier een bijdrage te leveren aan de 21e eeuw competentieontwikkeling en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. Wij doen dit intern voor onze Alembo medewerkers en in samenwerking met andere organisaties. 

We hebben middelen, talenten en strategische samenwerkende partners met wie we de komende jaren onze gezamenlijke doelen kunnen realiseren. Alembo is altijd participatief betrokken en de visie en passie van de samenwerking is in lijn met Alembo cultuur. 

Onze missie is om een innovatieve, klantgerichte leer-werkomgeving te zijn waarin wij, vanuit onze eigen kracht, talenten en kwaliteiten, willen bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en natuur in Suriname op basis van strategische samenwerkingen met een innovatief karakter. Dit doen wij door te investeren in projecten die een duurzame en toegevoegde waarde opleveren voor samenwerkende organisaties en deelnemers als voor onze medewerkers. Met deze opzet merken wij dat het voor ons team keer op keer een onvergetelijke ervaring is om samen een project op te zetten en samen succesvol te volbrengen. 

Kijk ook op https://werkenbijalembo.sr/mvo/ 

Video: https://www.facebook.com/AlemboSR/videos/489483745424129

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.