ATM’s maken op termijn plaats voor Cashpnts

ATM’s maken op termijn plaats voor Cashpnts

“Financial inclusion” houdt in dat financiële diensten en producten betaalbaar worden aangeboden en toegankelijk zijn voor eenieder. Het vergroten van de toegankelijkheid tot financiële diensten en producten draagt bij aan de ontwikkeling van individuen en bedrijven.
Hiermee wordt ook bijgedragen aan duurzame economische ontwikkeling.
 
In dit kader zijn De Surinaamsche Bank, Hakrinbank, Finabank, de Surinaamse Postspaarbank en de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo een samenwerking met Banking Network Suriname N.V. (BNETS) aangegaan. BNETS is reeds 16 jaar eigenaar van het interbancair netwerk en faciliteert de financiële sector in Suriname en draagt zodoende bij aan verbeterde
Financial Inclusion. Om de informatiebeveiliging en continuïteit van haar dienstverlening te waarborgen is BNETS sinds 2015 ook ISO gecertificeerd is voor ISO 27001:2013 (Informatie Beveiliging) en ISO 22301:2012 (Business Continuïteit).
Op 28 juli 2021 is een Memorandum of Understanding tussen de Staat Suriname (vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting), de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) en BNETS ondertekend met als
doel het bevorderen van “financial inclusion” in Suriname. Dit houdt in dat de toegang tot de financiële dienstverlening wordt vergroot. Bij deze samenwerking draagt de Staat onder andere zorg voor girale uitkeringen van bijvoorbeeld sociale voorzieningen en de medewerking van de overheidsinstanties en ministeries ter realisatie van de doelstellingen. De SBV en de aangesloten banken dragen zorg voor het bieden van toegang tot financiële diensten aan de burgers (bankrekeningen, pinpassen e.d.). BNETS zorgt dat de interbancaire infrastructuur zoveel mogelijk landelijk beschikbaar en bereikbaar is en dat alle banken in Suriname aangesloten worden op dit netwerk.
 
Als onderdeel van deze samenwerking en binnen het kader van het verbeteren van “financial inclusion” maken de ATM’s van eerdergenoemde banken op termijn plaats voor ATM’s onder de naam Cashpnt. Deze zullen te herkennen zijn aan een eigen huisstijl. Met de consolidatie van ATM’s door BNETS wordt een centraal beheer beoogd door de business unit Cashpnt van BNETS, waarbij de ATM’s  geografisch evenwichtiger verspreid worden over Suriname en daarmee contant geld beter beschikbaar, bereikbaar en toegankelijker wordt met in achtneming van de veiligheid.

Op 31 juli 2021 is de eerste Cashpnt in gebruik genomen in het Boven-Suriname gebied, in het dorp Goejaba, in het district Sipaliwini. Burgers in het boven Suriname gebied betaalden voorheen SRD 250 tot SRD 300 voor een boottrip naar Atjoni om gebruik te maken van een ATM. Goejaba is gekozen als locatie voor de eerste Cashpnt vanwege de beschikbare technische voorzieningen in dit dorp. Op termijn maken alle ATM’s plaats voor Cashpnts.

Comments are closed.