ATM’s maken op termijn plaats voor Cashpnts

ATM’s maken op termijn plaats voor Cashpnts

“Financial inclusion” houdt in dat financiële diensten en producten betaalbaar worden aangeboden en toegankelijk zijn voor eenieder. Het vergroten van de toegankelijkheid tot financiële diensten en producten draagt bij aan de ontwikkeling van individuen en bedrijven.
Hiermee wordt ook bijgedragen aan duurzame economische ontwikkeling.
 
In dit kader zijn De Surinaamsche Bank, Hakrinbank, Finabank, de Surinaamse Postspaarbank en de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo een samenwerking met Banking Network Suriname N.V. (BNETS) aangegaan. BNETS is reeds 16 jaar eigenaar van het interbancair netwerk en faciliteert de financiële sector in Suriname en draagt zodoende bij aan verbeterde
Financial Inclusion. Om de informatiebeveiliging en continuïteit van haar dienstverlening te waarborgen is BNETS sinds 2015 ook ISO gecertificeerd is voor ISO 27001:2013 (Informatie Beveiliging) en ISO 22301:2012 (Business Continuïteit).
Op 28 juli 2021 is een Memorandum of Understanding tussen de Staat Suriname (vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting), de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) en BNETS ondertekend met als
doel het bevorderen van “financial inclusion” in Suriname. Dit houdt in dat de toegang tot de financiële dienstverlening wordt vergroot. Bij deze samenwerking draagt de Staat onder andere zorg voor girale uitkeringen van bijvoorbeeld sociale voorzieningen en de medewerking van de overheidsinstanties en ministeries ter realisatie van de doelstellingen. De SBV en de aangesloten banken dragen zorg voor het bieden van toegang tot financiële diensten aan de burgers (bankrekeningen, pinpassen e.d.). BNETS zorgt dat de interbancaire infrastructuur zoveel mogelijk landelijk beschikbaar en bereikbaar is en dat alle banken in Suriname aangesloten worden op dit netwerk.
 
Als onderdeel van deze samenwerking en binnen het kader van het verbeteren van “financial inclusion” maken de ATM’s van eerdergenoemde banken op termijn plaats voor ATM’s onder de naam Cashpnt. Deze zullen te herkennen zijn aan een eigen huisstijl. Met de consolidatie van ATM’s door BNETS wordt een centraal beheer beoogd door de business unit Cashpnt van BNETS, waarbij de ATM’s  geografisch evenwichtiger verspreid worden over Suriname en daarmee contant geld beter beschikbaar, bereikbaar en toegankelijker wordt met in achtneming van de veiligheid.

Op 31 juli 2021 is de eerste Cashpnt in gebruik genomen in het Boven-Suriname gebied, in het dorp Goejaba, in het district Sipaliwini. Burgers in het boven Suriname gebied betaalden voorheen SRD 250 tot SRD 300 voor een boottrip naar Atjoni om gebruik te maken van een ATM. Goejaba is gekozen als locatie voor de eerste Cashpnt vanwege de beschikbare technische voorzieningen in dit dorp. Op termijn maken alle ATM’s plaats voor Cashpnts.

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.