Bloggen over ICT, Mens en Maatschappij

Bloggen over ICT, Mens en Maatschappij

Introductie redactioneel commentaar

Het is alweer zo’n 2 maanden geleden dat Vincent me vroeg om commentaren te schrijven op een reeks ICT artikelen, die in De Ware tijd geplaatst zouden worden. Ter viering van 20 jaar internet in Suriname verschijnen in Mens & Maatschappij in totaal negen artikelen.

De artikelen reeks loopt door tot 30 oktober 2016, dan heeft Suriname 21 jaar internet.

Wat deed ik op 30 oktober 1995? En in welke ICT omgeving was ik werkzaam? Ik werkte in 1995 voor Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid aan de Twentestraat in Rotterdam. Ons kantoor werd in die tijd ontsloten door een grote datakabel. We werkten met zo’n 100 man op dat kantoor en konden gegevens van een paar miljoen (oud)werknemers en tienduizenden werkgevers raadplegen en opslaan in de grote databases in Amsterdam. Later zouden we met zo’n 20.000 UWV collega’s gaan werken vanuit het datacentrum van IBM bij Brussel. Voorafgaand en tijdens enorme migratietrajecten werden de nodige grote systemen gekilled, processen verhuisden naar en werden uitgevoerd door doelsystemen waarna al onze data, applicaties en processen vanuit IBM technisch en functioneel werden beheerd. Goed, in deze tijden werd Suriname van internet voorzien en een begin maken met het benutten van de kansen die internet biedt.

Op 28 mei 2016 verscheen het openingsartikel “Internet en zijn (on)benutte kansen” in De Ware Tijd (DWT).Het artikel is een weerslag van een gesprek ten kantore van Dennis de Smidt van Telenamic. Inmiddels zijn verschenen: “ Inleven en afspraken maken. De plek van technologie binnen de opvoeding”, “Het nieuwe werken” , “Vrouw in een ICT-mannenwereld”. Als laatste verscheen in de krant van 23 juli j.l. het artikel met de titel ICT in de scheepsvaart: een must”.

In de eerste drie artikelen keek Carolyn Gerling meer naar de maatschappelijke aspecten van het gebruik van internet en ICT in de maatschappij. Hoe beïnvloedt dit ons leven?  Vanaf het artikel “ICT in de Scheepsvaart is een must” zullen we op deze pagina over ieder (volgend) artikel een blog schrijven voorzien van wat informatie over het onderwerp, en een stelling, met als doel om met elkaar in discussie te gaan, om nieuwe ideeën van elkaar te vernemen.

Jack Meijdam, verricht communicatie werkzaamheden voor de ICT Associatie                                                                       Mailadres: meijdamjack@gmail.com

 

Comments are closed.