Debattenserie “De Economische Dialoog”

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in samenwerking met de Vereniging
Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ICT Associatie (ICT-As) organiseren in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 een debattenserie “De Economische Dialoog”.

Op 25 mei 2020 zal Suriname naar de stembus gaan om haar politieke leiders te kiezen voor de komende 5 jaar. Dit democratisch proces is een belangrijke verworvenheid van onze samenleving die wij met ons allen moeten koesteren. Daarbij is van belang dat de kiezer voldoende is geïnformeerd over het te voeren sociaal-economische beleid van de verschillende politieke partijen.

Zoals de afgelopen 20 jaren zal ook deze keer de VES om uiterlijk 1 week vóór de verkiezingen het “Economisch Debat 2020” organiseren. Daarbij worden de 4 grootste politieke partijen in de gelegenheid gesteld om de financieel-economische paragraaf uit hun verkiezingsprogramma aan het publiek te presenteren. Ook deze keer zal de selectie op basis van de meest recente opiniepeiling plaatsvinden.

Om zoveel als mogelijk alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen de gelegenheid te geven de samenleving te informeren over hun beleidsvoornemens heeft de VES in samenwerking met de VSB en de ICT Associatie (ICT-As) besloten daaraan voorafgaand onder de naam “De Economische Dialoog” een serie debatten te organiseren. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het digitaal platform ZOOM waarbij een ieder van huis achter de computer kan deelnemen.
De debatten zullen tevens op verschillende TV- en radiostations live worden gestreamd. Het publiek zal in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen via een elektronisch medium die vooraf op relevantie worden gescreend.
Er zullen maximaal 5 debatten worden gehouden verspreid over de periode 30 april – 14 mei van 19.30 – 22.00 uur. Per debat zullen er 3-4 partijen worden uitgenodigd waarbij de
samenstelling per debat zal worden bepaald middels loting.
Na elke presentatie volgt een debat tussen de inleider van de politieke partij en een deskundig panel.
De minimaal te bespreken thema’s zijn:

 1. Productie diversificatie- en werkgelegenheidsbeleid; rol van MKB en jong ondernemerschap,
  welke sectorale prioriteiten, digitale economie als basis voor verdere groei.
 2. Fiscaal beleid; evenwichtige begroting (maximaal tekort), maatregelen verhoging
  overheidsinkomsten en verlaging uitgaven;
 3. Monetair beleid; wisselkoersbeleid, opbouw internationale reserves, afbouw Staatschuld;
 4. Sociaal beleid; Volksgezondheid, Pensioenbeleid.
 5. Het overheidsapparaat; Good governance, Public sector reform beleid, privatisering,
  capaciteitsversterking, Structureel Aanpassings Programma;

Hierin kunnen worden meegenomen de verwachtte effecten van COVID-19 op het economisch herstel.
De VES, VSB en ICT-As hopen middels deze debattenserie het publiek maximaal te informeren over de diverse standpunten van de politieke partijen over het financieel-economisch beleid dat zij wensen te voeren bij een regeringsdeelname na 25 mei 2020.

Comments are closed.