eWaste, wat doen we er mee in Suriname?

PARAMARIBO – Suriname heeft de Basel Conventie nog niet in beleid omgezet en het oplossen van het eWaste vraagstuk vereist een regionale aanpak. Dit zijn twee belangrijke conclusies die voortvloeien uit de lezing van 30 juli 2013 over eWaste. De lezing was onderdeel van de maandelijkse Ondernemersavond van  de ICT Associatie Suriname (ICTAS) en de ‘Surinaamse Vereniging van IT professionals (SVI).

De lezing ‘eWaste, wat doen we er mee in Suriname?’ werd gehouden door Faroz Abdoelrazak, voorzitter van de Stichting Bun Sani, opgericht in 2010. Deze stichting wil een movement voor positiviteit tot stand brengen, de Surinaamse samenleving aanzetten tot positief gedrag.

Faroz begon zijn lezing met een reality check. Als je goed om je heen kijkt zie je op te veel plaatsen in het land grofvuil. Grof vuil is alles wat niet in een vuilniszak past. De stichting heeft een grof vuil project opgestart met als uiteindelijk doel bij te dragen aan de oplossing van het grof vuil probleem.

eWaste is een bestanddeel van grof vuil. eWaste bestaat uit afgedankte apparaten die werken op stroom, computers, mobielen, TV’s, radio’s, koelkasten, wasmachines, TL buizen etc. etc. Een andere veel gebruikte afkorting is WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment.

Uit cijfers blijkt dat van de door het Westen in Ontwikkelingslanden gedumpte ‘near end of life’ apparaten zo’n 75% niet werkt en niet meer te repareren is. Over de gehele wereld wordt per jaar 50 miljoen ton WEEE geproduceerd.

De stichting heeft een afvaldeskundige aangetrokken in de persoon van Louise Zuilen. Zij is verbonden aan de ADEK. Ook werkt de stichting samen met een aantal stakeholders, zoals het Ministerie van OW en ATM, NIMOS, BOG, contracters, ADEK en overigen.

De eerste stap bij de aanpak van grof vuil is onderzoeken wat de samenstelling is van het grof  vuil in Suriname. Er zijn eigenlijk geen of onvolledige data beschikbaar in Suriname over het volume en samenstelling van het grofvuil. Afhankelijk van de volumes en samenstelling kan nagedacht worden over oplossingen op maat en de risico’s die deze volumes met zich meebrengen.

Het eWaste of WEEE probleem is echt een regionaal probleem. Alle landen in de regio van Suriname kampen met precies dezelfde (schaal)problemen. Het volume van eWaste in Suriname is  veel te klein om dit probleem kwalitatief goed en milieu- en mensvriendelijk op te lossen. Voor het adequaat, milieu- en mensvriendelijk verwerken van dit elektronisch afval is een regionale oplossing nodig want een goede verwerking vraagt hoge investeringen en een goede organisatie van de verwerkingsketen. Voor een goede oplossing is regionale samenwerking nodig. Op allerlei plaatsen op de wereld zijn genoeg voorbeelden te zien van slechte oplossingen die tot regelrecht gevaar leiden voor mens en milieu.

Suriname heeft als 178ste deelnemer op 1 februari 2012 de Basel Conventie ondertekend. Door het Ministerie van ATM wordt gewerkt aan benodigde nieuwe wetgeving, een afvalstoffen wet en milieuwetgeving. Ook werkt ATM aan het beschikbaar krijgen van data over het grofvuil in Suriname.

De Basel Conventie is een internationaal verdrag dat werd ontworpen om de bewegingen van gevaarlijk afval te verminderen tussen landen, en met name om de overdracht van gevaarlijk afval naar de minder ontwikkelde landen te verhinderen.

Het Verdrag is ook bedoeld om de hoeveelheid en giftigheid van afval zoveel mogelijk te beperken,  milieuverantwoord beheer zo goed mogelijk te waarborgen. Suriname heeft het beleid om de Basel Conventie om te zetten in daden nog niet op orde. In Suriname is er nog geen sprake van gecoördineerde activiteiten om het probleem van eWaste aan te pakken.

In het kort zijn de aanbevelingen van Stichting Bun Sani aan Suriname:

–      Wetgeving, Beleid en Awareness, Milieu Fonds

–      Assessment voor data collection (project)

–      Samenwerking tussen sectoren

–      1 of 2 players voor verzamelen, ontmantelen en export

–      Oplossing van het eWaste probleem vraagt om een Regionale aanpak

–      Export en hub mogelijkheden

Kijk voor meer informatie naar www.e-stewards.org,  www.ban.orgwww.bunsani.org en www.ict-as.sr

Comments are closed.