ICT-AS adviseert inzake Wetsontwerpen Elektronisch Rechtsverkeer en Elektronische Communicatie

ICT-AS adviseert inzake Wetsontwerpen Elektronisch Rechtsverkeer en Elektronische Communicatie

Dat de elektronische communicatie gerekend moet worden tot een van de belangrijkste bouwstenen van onze samenleving wordt tegenwoordig zowel door politici als consumenten beaamd. De grote invloed van de sector is met name in ontwikkelingen op economisch en sociaal vlak zichtbaar. Nieuwe technologieën zijn ontwikkeld en worden vaak gebruikt om een verbeterd eindproduct te leveren. Veel van het mogelijke zou geen feit zijn als de moderne ICT- toepassingen niet gefaciliteerd zouden worden in Suriname.

De ICT Associatie Suriname (ICT-AS) heeft na de kennismaking met het directoraat Technologische Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOT) in een nauwe samenwerking reeds twee wetten helpen ontwerpen. Het gaat om de Ontwerp Wet Elektronisch Rechtsverkeer en Ontwerp Wet Elektronische Communicatie. Bij de Ontwerp Wet Elektronisch Rechtsverkeer ging het om feedback op de wet en bij de Ontwerp Wet Elektronische Communicatie ging het om het formuleren van een voorstel. De Commissie Legislation & Regulation van de ICT-AS heeft zich samen met het bestuur hiervoor ingezet. Het doel van deze bijdrage van de ICT-AS is om bij te dragen aan gemoderniseerde regel en wetgeving.

De technologische convergentie tussen telecommunicatie, internet en media maakt het  ook noodzakelijk, dat er aangepaste wetgeving komt die regulering brengt in alle vormen van communicatie waarbij elektronische toepassingsmogelijkheden worden gebruikt. De ICT-sector is een van de meest innoverende sectoren van de kenniseconomie. Dit komt door het dynamische karakter van de sector en de rol die het speelt bij de transformatie van andere sectoren.

Eerder dit jaar werd de ICT-AS door De Nationale Assemblee uitgenodigd om feedback te geven op de Ontwerp Wet Bescherming Privacy en Persoonsgegevens. Om deze feedback te formuleren heeft de ICT-AS een discussie avond georganiseerd onder haar leden waarbij het panel bestond uit de Commissie Legislation & Regulation en de voorzitter van de Compliance Vereniging. Hier is inmiddels ook advies uitgebracht.

Comments are closed.