ICT-AS adviseert inzake Wetsontwerpen Elektronisch Rechtsverkeer en Elektronische Communicatie

ICT-AS adviseert inzake Wetsontwerpen Elektronisch Rechtsverkeer en Elektronische Communicatie

Dat de elektronische communicatie gerekend moet worden tot een van de belangrijkste bouwstenen van onze samenleving wordt tegenwoordig zowel door politici als consumenten beaamd. De grote invloed van de sector is met name in ontwikkelingen op economisch en sociaal vlak zichtbaar. Nieuwe technologieën zijn ontwikkeld en worden vaak gebruikt om een verbeterd eindproduct te leveren. Veel van het mogelijke zou geen feit zijn als de moderne ICT- toepassingen niet gefaciliteerd zouden worden in Suriname.

De ICT Associatie Suriname (ICT-AS) heeft na de kennismaking met het directoraat Technologische Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOT) in een nauwe samenwerking reeds twee wetten helpen ontwerpen. Het gaat om de Ontwerp Wet Elektronisch Rechtsverkeer en Ontwerp Wet Elektronische Communicatie. Bij de Ontwerp Wet Elektronisch Rechtsverkeer ging het om feedback op de wet en bij de Ontwerp Wet Elektronische Communicatie ging het om het formuleren van een voorstel. De Commissie Legislation & Regulation van de ICT-AS heeft zich samen met het bestuur hiervoor ingezet. Het doel van deze bijdrage van de ICT-AS is om bij te dragen aan gemoderniseerde regel en wetgeving.

De technologische convergentie tussen telecommunicatie, internet en media maakt het  ook noodzakelijk, dat er aangepaste wetgeving komt die regulering brengt in alle vormen van communicatie waarbij elektronische toepassingsmogelijkheden worden gebruikt. De ICT-sector is een van de meest innoverende sectoren van de kenniseconomie. Dit komt door het dynamische karakter van de sector en de rol die het speelt bij de transformatie van andere sectoren.

Eerder dit jaar werd de ICT-AS door De Nationale Assemblee uitgenodigd om feedback te geven op de Ontwerp Wet Bescherming Privacy en Persoonsgegevens. Om deze feedback te formuleren heeft de ICT-AS een discussie avond georganiseerd onder haar leden waarbij het panel bestond uit de Commissie Legislation & Regulation en de voorzitter van de Compliance Vereniging. Hier is inmiddels ook advies uitgebracht.

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.