ICT-AS benadrukt belang openbare aanbestedingen in schrijven naar Minowc

ICT-AS benadrukt belang openbare aanbestedingen in schrijven naar Minowc

Recentelijk heeft de ICT-Associatie Suriname (ICT-AS) kennis genomen van de publiek-private samenwerking die het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is aangegaan met het Surinaamse bankwezen en Suriname Cloud Services NV inzake het onder gunstige condities aanschaffen van laptops. 

Digitale inclusiviteit is een randvoorwaarde voor duurzame economische ontwikkeling van Suriname, het digitaliseren van het onderwijsproces is hier onderdeel van. Connectiviteit maar ook het beschikbaar hebben van betaalbare en kwalitatieve devices (tablets/ laptops e.d.) zijn een randvoorwaarde voor deze digitale inclusiviteit. 

Vanzelfsprekend juicht de ICT-AS de genoemde digitalisering toe. Wij zijn daarnaast content dat samengewerkt wordt met een Surinaamse organisatie. Echter willen wij opmerken dat de ICT-AS in totaal meer dan 60 leden heeft en wij een voorstander zijn van openbare aanbestedingen zodat onze leden en andere ICT organisaties in de gelegenheid gesteld worden te participeren in toekomstige aanbestedingen. 

De ICT-AS is altijd bereid mee te denken met betrekking tot vraagstukken inzake digitalisering en ICT. 

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.