ICT-AS benadrukt belang openbare aanbestedingen in schrijven naar Minowc

ICT-AS benadrukt belang openbare aanbestedingen in schrijven naar Minowc

Recentelijk heeft de ICT-Associatie Suriname (ICT-AS) kennis genomen van de publiek-private samenwerking die het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is aangegaan met het Surinaamse bankwezen en Suriname Cloud Services NV inzake het onder gunstige condities aanschaffen van laptops. 

Digitale inclusiviteit is een randvoorwaarde voor duurzame economische ontwikkeling van Suriname, het digitaliseren van het onderwijsproces is hier onderdeel van. Connectiviteit maar ook het beschikbaar hebben van betaalbare en kwalitatieve devices (tablets/ laptops e.d.) zijn een randvoorwaarde voor deze digitale inclusiviteit. 

Vanzelfsprekend juicht de ICT-AS de genoemde digitalisering toe. Wij zijn daarnaast content dat samengewerkt wordt met een Surinaamse organisatie. Echter willen wij opmerken dat de ICT-AS in totaal meer dan 60 leden heeft en wij een voorstander zijn van openbare aanbestedingen zodat onze leden en andere ICT organisaties in de gelegenheid gesteld worden te participeren in toekomstige aanbestedingen. 

De ICT-AS is altijd bereid mee te denken met betrekking tot vraagstukken inzake digitalisering en ICT. 

Comments are closed.