ICT-AS Vision 2030

De ICT-Associatie (ICT-as) gaat zich sterk maken en eraan werken om iedereen te kunnen meenemen in de transformatie naar een digitale economie. Deze digitale economie is nu al gaande, zei voorzitter Anuskha Sonai tijdens het eendaagse seminar ‘ICT Vision 2030 – Digital Inclusion for Sustainable Development’. Tijdens dit seminar werd het ICT Vision 2030 document gepresenteerd. Het eerste document werd overhandigd aan president Chan Santokhi die dit initiatief toejuicht.

Het seminar was bedoeld om beleidsmakers, het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en andere belanghebbenden te betrekken bij een dialoog over de rol en het belang van ICT in de huidige context van nationale ontwikkeling in Suriname. Een exemplaar van het visiedocument werd eveneens overhandigd aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana, de ondervoorzitter van het parlement, Dew Sharman, en vertegenwoordigers van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ).

Tijdens de activiteit werd er een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen Sonai en Prewien Ramadhin (onderdirecteur Onderdirectoraat e-Gov van het Kabinet van de President). Hierin spreken de private en publieke sector de intentie uit om met elkaar samen te werken. 

Het seminaar stond in het kader van drie hoofditems:

  1. Herdenking van het tienjarig bestaan van de ICT-AS. 
  2. Public private partnership op het hoogste niveau, met name het kabinet van de president in de vorm van eGov.
  3. Presentatie van de ICT Vision 2030.

Het is belangrijk om goed te verwoorden wat de ambitie is van de ICT-AS en die te delen met de samenleving. De organisatie heeft met dit seminar haar ambitie met alle key stakeholders kunnen delen. 

“In dit digitaal tijdperk is ICT een van de belangrijkste factoren die de weg vrijmaakt voor duurzame ontwikkeling in de sociale, politieke, ecologische, industriële en economische sectoren in Suriname. Dit is de rechtvaardiging voor het hebben van een strategische ICT-visie en -plan”, zegt Anvit Ramlakhan, bestuurslid van de ICT-AS. 

De ICT Vision 2030 is een 27 pagina tellend document dat de visie, missie, waarden en strategische doelen van de sector beschrijft. 

Behalve de doelen beschrijft het document ook de acties die ondernomen moeten worden ten behoeve van deze doelen. 

“Als wij ons land willen ontwikkelen op een manier waarbij iedereen wordt betrokken, hebben wij een goede samenwerking nodig tussen de publieke en private sector. Vandaar dat wij de MOU tussen ICT Associatie en Presidentiële Werkgroep eGov als een mijlpaal en belangrijke basis voor het realiseren vand e Vision 2030 zien. Wij zijn content dat de ICT Vision 2030 ook antwoord geeft op het vraagstuk van local content ontwikkeling in het kader van de olie en gasindustrie”, vertelt ICT-AS voorzitter Anuskha Sonai.

Het eerste exemplaar van dit document werd op 23 november overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi, die in zijn toespraak duidelijk maakte dat ICT hoop op de agenda staat van de regering. 

U kunt het document hier downloaden

https://ict-as.sr/wp-content/uploads/2021/11/ICT-Vision-2030-print-version.pdf

Comments are closed.