Blog: ICT in de Scheepvaart: een must

Blog: ICT in de Scheepvaart: een must

Weer een mooi artikel in De Ware Tijd van 23 juli 2016 over ICT in Suriname. Dit keer over ICT in de Scheepvaart: een must.Voor het artikel werden NV Havenbeheer, Integra Marine and Freight Services N.V, bij mij meer bekend als Integra Mar en VSH Shipping geïnterviewd. Jammer dat een bijdrage van Achmed Neijhorst (iFrontier) de krant niet mocht halen door een gebrek aan ruimte. In het artikel van Carolyn Gerling worden een aantal functies, soorten systemen belicht, zoals  communicatie – en management informatie systemen (MIS) en logistieke/operationele systemen.

Hoe moet ik daar nou een blog over schrijven? Een blog die meer gericht is op de leden van de ICT Associatie? De eerste gedachte die tijdens het lezen in mij opkwam was, zouden die systemen voor NV Havenbeheer, Integra Marine en VSH Shipping ook door Surinaamse ICT bedrijven gebouwd zijn?

En, als je naar de wereldwijde scheepvaart  kijkt, wat zijn dan anno 2016 de belangrijke trends in ICT? En hoe kan je als Surinaamse ICT bedrijven kansen benutten in deze sector? Ik besluit over het eerste en laatste thema te bloggen.

 

Zijn de ICT systemen in en aan de Surinaamse haven aangelegd door Surinaamse ICT bedrijven?

Tja, maar gelijk een mailtje gestuurd naar Carolyn. Ze wist me het volgende te vertellen.

Het gaat om buitenlandse bedrijven. Volgens een van de geïnterviewden was de belangrijkste reden  om een buitenlands ICT bedrijf te nemen dat Surinaamse bedrijven niet in staat zijn hun modules aan de bedrijfsprocessen aan te passen. De buitenlandse partner nam uitvoerig de tijd om dat wel te doen. He, ongemerkt ging er wel een schokje door me heen. Ongeloof, kunnen we dat niet in Suriname?

Of is die potentie die we in Suriname wel hebben, onvoldoende zichtbaar? Of weten we het niet goed te organiseren, benutten? Is het zo dat er bedrijven zijn die goed met het customizen/bouwen van software (ja, die zijn er) en zijn er misschien andere bedrijven die meer de proceskant tot hun aandachtsgebied rekenen? Misschien brengen we deze kwaliteiten onvoldoende bij elkaar? Dit brengt mij op de eerste stelling.

 

Stelling 1: Surinaamse ICT bedrijven maken meer kans op het binnenhalen van opdrachten door meer samen te werken in aanbestedingstrajecten

 

ICT verbindt rederijen met leveranciers

Als je een beetje rondkijkt, dan zie je dat ICT ontwikkelingen ook in de scheepvaart een enorme vlucht nemen. Dat biedt legio kansen, maar ook voldoende uitdagingen. Tijdens 1 van mijn zoektochten kwam ik terecht op een website over het Netherlands Maritime Technology. Nu is dit de branche organisatie van een hecht en succesvol netwerk van scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners. Zij maken gezamenlijk het onmogelijke mogelijk, overal ter wereld en onder welke omstandigheden dan ook. Op maritiem-technologisch gebied gaan deze bedrijven, groot en klein, altijd een stap verder op zoek naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. De vorm waarin ze dit doen vond ik direct inspirerend. Netherlands Maritime Technology benut kansen en uitdagingen door een platform te organiseren waarin alle belanghebbende maritieme bedrijven en leveranciers zitting hebben.

Een voorbeeld van zo’n platform is  een platform waarin rederijen en leveranciers zitting hebben. Een voorbeeld van zo’n platform is Platform Broadband@Sea van Netherlands Maritime Technology. Dit platform streeft naar meer transparantie in de markt, stimuleert het gebruik van ICT en verbindt rederijen en leveranciers op een unieke manier.

Netherlands Maritime Technology heeft al vroeg de potentie van breedbandverbindingen op schepen onderkend. Om dit actief te stimuleren is samen met een aantal rederijen onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden met breedbandcommunicatie. Daarnaast zijn stappen ondernomen om de kosten meer transparant te maken. Vervolgens is een platform opgericht waarin breder gekeken wordt naar maritieme ICT  toepassingen.

Het platform kijkt verder dan Nederland en verbindt rederijen en leveranciers uit binnen- en buitenland. Momenteel zijn twaalf rederijen, dertien toeleveranciers en twee dienstenaanbieders lid van het platform. Het platform organiseert ten minste 2 keer per jaar een bijeenkomst. In een informele setting wordt op een open wijze gesproken over de nieuwste ontwikkelingen, operationele knelpunten en ervaringen. Daarmee wordt efficiënt en effectief kennis uitgewisseld tussen ICT leveranciers en gebruikers. Ja, als je dit leest, dan ligt het voor de hand om te denken dat we ook zo’n platform zouden moeten hebben in Suriname en voor de Caribbean. Dan kan het direct ook voldoende schaalgrootte krijgen. Maar ja, wat zouden de leden van de ICTAS hier van vinden? Ik ben erg nieuwsgierig.

Stelling 2: De ICT Associatie Suriname moet het initiatief nemen om geïnteresseerde Surinaamse ICT bedrijven in een informele bijeenkomst samen te brengen met rederijen en leveranciers uit Suriname maar ook uit de Caribbean om ontwikkelingen en trends met elkaar te delen en te onderzoeken op welke ICT behoeften ICT bedrijven daar op in kunnen spelen.

 

Nou, in eerste instantie wil ik het hier even bij laten. Op een later tijdstip wil ik in een andere blog inzoemen op ICT trends in de wereld van de scheepvaart. Dit om te voorkomen dat blog te lang wordt en daardoor wellicht niet wordt gelezen. Nu ben ik echt nieuwsgierig of leden van de ICT Associatie met elkaar in discussie gaan over de 2 geformuleerde stellingen.

 

Comments are closed.