ICT-team in Straatcode Loterij fraudezaak niet beëdigd

ICT-team in Straatcode Loterij fraudezaak niet beëdigd

Zoom Het ICT-team dat onderzoek verricht heeft naar de fraude bij de Straatcode Loterij blijkt niet te zijn beëdigd. Aangezien de politie niet over ICT-deskundigen beschikt, is er hulp gevraagd bij de directeur Nationale Veiligheid van het kabinet van de president, Melvin Linscheer. Rechter Alida Johanns vindt dat het Openbaar Ministerie voorzichtiger geweest zou moeten zijn in deze zaak.

Een politieman die gehoord werd in deze zaak maandag kon niet aangeven hoe het onderzoeksteam is samengesteld en hoe het onderzoek is verricht. Op een gegeven moment bleek dat de politie niet de deskundigheid heeft om ICT-fraude op te lossen. Hiervoor moest er deskundigheid van derden aangewend worden. Het onderzoeksteam moest nagaan of de trekkingen van de loten vanuit Take A Chance beïnvloed werden. De politieman die gehoord werd, kon niet aangeven wat de status van de leden van het onderzoeksteam is. Hij verklaarde dat hij ervan uitging dat het om betrouwbare informatie ging, aangezien het team door het kabinet van de president is samengesteld. De politieman verklaarde dat het wel mogelijk is dat het bedrijf zelf gefraudeerd zou hebben.

De raadslieden Irvin Kanhai, Oscar Koulen en Robby Dens betwijfelen de deskundigheid van het team. Zij vragen zich af of deze deskundigen niet beïnvloed zijn door de verdachten. Volgens Kanhai kunnen de verdachten André P. en Marlon D. zelfs vrijgesproken worden van de tenlastelegging door deze begane fout. De verdachten worden oplichting ten laste gelegd, omdat zij mensen zouden hebben bewogen om met valse loten gelden te innen.
Op 18 november zal de rechter meer getuigen in deze zaak horen.

Comments are closed.