KKF Ondernemersavond met Jasper Kraak

De boodschap van Jasper Kraak was helder. Bedrijven zijn vaak helemaal niet terughoudend als het gaat om de aanschaf van hard- en software, maar het vervolgens efficiënt toepassen van deze middelen, dat laat nog wel eens te wensen over. Volgens onze gastspreker tijdens de KKF Ondernemersavond op dinsdag 23 september jl. heeft een dikke 79% van alle ICT-projecten geen kans van slagen. Dit probleem zit ‘m volgens de Solutions Architect van het Caribische bedrijf Inova veelal in een verkeerde, vaak zelfs omgekeerde, werkwijze en een gebrek aan de juiste kennis. Dit gebrek aan kennis is zowel terug te vinden bij ICT’ers als bij de eindgebruikers. Vaak zijn ICT’ers niet adequaat gecertificeerd om met de ontwikkelingen die zich in deze tijd razendsnel opvolgen om te gaan of om echt doeltreffend te kunnen bijdragen aan de besluitvorming. En wordt er dan eenmaal iets geïmplementeerd dan zijn of worden eindgebruikers vaak niet juist getraind, met als ultieme voorbeeld een medewerker die Excel open heeft staan op de computer en er een rekenmachine bij pakt om iets uit te rekenen…

KKF Ondernemersavond met Jasper Kraak

Volgens Jasper, een Microsoft liefhebber en kenner van het eerste uur, kan Microsofts Core Infrastructure Optimization helpen om te zorgen dat ICT-projecten wél slagen. Het gebruiken van de tool kan een wezenlijk verschil maken in het verhogen van de slagvaardigheid, het verlagen van de “total cost of ownership” en het verbeteren van de “return on investment”.

De context zou bij het uitvoeren van een ICT-project leidend moeten zijn. Zonder context zijn ICT-projecten volgens hem zinloos. Het Core Infrastructure Optimization model geeft stapsgewijs een duidelijk inzicht in de aanwezige infrastructuur en draagt bij aan de realisatie om alle onderdelen hiervan ten volste te benutten, nu en in de toekomst.

 

Zo’n twintig toehoorders waren bij deze KKF Ondernemersavond aanwezig en luisterden aandachtig naar onze spreker, die zijn publiek het nodige stof tot nadenken heeft gegeven. Enkele reacties van de bezoekers:

Ranny de Vries

 
 

Ranny de Vries van Devcomp:

“Het was duidelijk Microsoft-minded, maar ook zeer zeker prikkelend.”

 
 

Duane Veldboom

 

Duane Veldboom van Infotrans:

“Met zijn opmerkingen over het gebrek aan kennis, omdat mensen niet juist gecertificeerd en/of getraind zijn, sloeg Jasper de spijker op z’n kop.”

 
 
 

En Jasper Kraak zelf? Die noemde het “a privilege” om bij ons zijn presentatie te mogen houden. Hij roemde de aanwezigheid van zijn publiek en beschouwt hen als een bijzondere club mensen met aandacht en passie voor het vak.

Na afloop van de presentatie stonden er een hapje en een drankje voor ons klaar, verzorgd door Grand Café De Vliegende Hollander. Onder het genot hiervan konden de aanwezigen nog even informeel met elkaar verder praten en de avond op een gezellige manier afsluiten. De ICT Associatie en de SVI kijken terug op een geslaagde avond.

ICT Associatie en SVI

Heeft u de KKF Ondernemersavond deze keer gemist en wilt u er de volgende keer wel bij zijn? Houd deze website dan in de gaten voor de aankondiging hiervan of stuur een mail naar buromanager@ict-as.sr en dan zorgen wij dat u een uitnodiging per mail ontvangt.

Comments are closed.