Ledenbijeenkomst 7 augustus 2015

Op vrijdag 7 augustus jl. kwamen de leden van de ICT Associatie wederom bij elkaar voor een ledenbijeenkomst. Het doel van deze ‘informele’ bijeenkomsten is onder andere om nader kennis te maken met elkaar en om de betrokkenheid van onze leden te vergroten.

Onze gastheer was Huub de Freytas, CEO van HDF Consulting, die samen met zijn team van medewerkers heeft gezorgd voor een goede sfeer. Huub vertelde over de geschiedenis van HDF Consulting, een bedrijf dat volgend jaar haar 20ste jaardag zal vieren. Inmiddels is Huub begonnen met de overdracht aan zijn dochters en zoals wij hebben mogen ervaren een jong team aan medewerkers.


Er was een omvangrijk programma samengesteld. Voorzitter Robert Hahn deed om te beginnen de volgende mededelingen:

  1. Voor de nieuwe leden, maar ook voor alle andere aanwezigen, is het altijd nuttig even terug te gaan naar de aanleiding (the Why) van ons bestaan. Op 20 januari 2011 werd de ICT Associatie geproclameerd en inmiddels mogen wij met trots constateren dat de Associatie dé gesprekspartner is als het gaat om de ontwikkeling van ICT in Suriname op een hoger niveau.
  2. Op 29 juli jl. zijn wij officieel als lid toegelaten tot CANTO. Deze toetreding biedt ons kansen om verder te integreren in Caricom. Naar de visie van de ICT AS bieden wij hiermee onze leden nog meer kansen zaken te doen binnen onze regio.


Canto: the next steps
Gerard den Dekker van UCC ging verder in op de strategie van de ICT AS m.b.t. CANTO. Gerard, die wij met recht de
geestesvader mogen noemen van onze aansluiting bij CANTO, presenteerde ons kort de volgende stappen die wij moeten zetten om te komen tot optimalisatie van het lidmaatschap.

Als eerste associatie die zich heeft aangesloten bij CANTO, moeten wij de voortrekkersrol vervullen om andere associaties uit de regio te stimuleren ook lid te worden. Hiermee ontstaat een groter regionaal netwerk en kunnen wij ons doel om te komen tot een billion dollar ICT industry voor Suriname nog sneller waarmaken. Er is dus werk aan de ICT-winkel!

Ervaring CANTO C.O.D.E. 1.0
Rajiv Hiralal, directeur van APPTASTIC en Giovanni Sidoel, Division manager Web & Mobile Apps van Adept deelden hun ervaringen over hun deelname aan de CANTO C.O.D.E. 1.0 Hackathon, die van 27 – 29 juli jl. werd gehouden in Miami. Tijdens deze 1e regionale softwarecompetitie hebben 5 teams de finale gehaald, waarvan 2 uit Suriname. Rajiv vertegenwoordigde team APPTASTIC, terwijl Giovanni onder de vlag Adept/Bit Dynamics meedeed.

 

Kennismaking IT Nerdz
Melvin Mungra, co-founder van IT Nerdz, introduceerde zich op deze ledenbijeenkomst als nieuw toegetreden lid van de ICT Associatie.
IT Nerdz is opgericht door 4 Surinaamse IT-professionals die hun sporen hebben verdiend in o.a. Nederland en er nu voor gekozen hebben ook in Suriname actief te zijn. Meer weten over IT Nerdz, bezoek hun website
www.it-nerdz.sr.


Presentatie Roy Smits; UNESCO en de Incheon Declaration

Tot slot hadden we een speciale gast, de heer Roy Smits, die een presentatie verzorgde over UNESCO. Roy Smits is namens Suriname vertegenwoordiger van UNESCO in Parijs en deelde met ons belangrijke informatie over de visie van UNESCO over het onderwijs in 2030. In Suriname is er een permanente vertegenwoordiging (PV) die de Surinaamse belangen bij UNESCO behartigd. De PV vertolkt het Surinaamse beleid ten aanzien van UNESCO, waarvoor het ook adviezen aandraagt. Anderzijds signaleert de PV voor Suriname relevante ontwikkelingen binnen UNESCO, voor de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Roy ging verder in op de Incheon Declaration met de volgende outlines:

The Declaration outlines how technology can be used to achieve educational targets for: equity, access, quality and lifelong learning in the Sustainable Development Goals (SDGs) that will be used to coordinate international development for the next 15 years.

“To achieve the goal of Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning by 2030, ICT must be harnessed to strengthen education systems, knowledge dissemination, information access, quality and effective learning, and more efficient service provision”.

ICT in het onderwijs is dus een belangrijke factor om dit doel te bereiken en de boodschap van Roy aan de ICT Associatie is dan ook om de ingeslagen weg van samenwerken te blijven volgen. 

Afsluiting
Na deze interessante presentatie werd de borrel ingeluid door onze gastheer. De aanwezigen konden nagenieten en verder discussiëren over ICT in Suriname. Dank aan eenieder voor diens aanwezigheid en bijdrage aan deze geslaagde bijeenkomst.

 

Comments are closed.