Locatie-gebonden informatie: een nieuwe kijk op veranderende business processen

Locatie-gebonden informatie: een nieuwe kijk op veranderende business processen

 

Alles wat we plannen, ontwerpen, uitvoeren, controleren, etcetera vindt ergens plaats.  De verscheidenheid van onze moderne samenleving en de diversiteit van de economische activiteiten doen een brede waaier aan multidisciplinaire actoren ingrijpen op onze omgeving. Inzicht verkrijgen in de ruimtelijke spreiding van deze effecten en grip verkrijgen op deze ruimtelijke processen vormen een uitdaging van de hedendaagse ondernemer.”

De presentatie zoals vandaag verzorgd tijdens de ondernemersavond bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) behandelde dit thema.  Aan de hand van een reeks live-demo’s en interactieve cases werd door Dhr. S. De Ridder, directeur van nv GISsat, en zijn team bestaande uit Michelle Sookhun, Egbert Moerland en Clayton Nam, het begrip “digitale ruimte ” binnen onze huidige werkprocessen benaderd.  Gebruik makend van zogenaamde Geo Informatie Systemen (ArcGIS), live GPS-tracking en cloud based map services, werd live en interactief gesimuleerd hoe werkprocessen kunnen worden geoptimaliseerd aan de hand van deze moderne technologieën.

“De tijden zijn veranderd, daar waar we vroeger veel uitgaven deden voor de aanmaak van digitale kaarten of voor de aanschaf van remote sensing data (satellietbeelden, luchtfoto’s,…), beschikken we nu over een breed scala aan bronnen die we zowel op kantoor als in het veld middels een smartphone of tablet kunnen aanspreken.  Google Maps was lang de enige provider van dit soort informatie maar met de komst van ArcGIS Online, een sterk groeiend online geo-informatie platform, krijgt men de toegang tot allerlei thematische kaarten van Suriname, gaande van topografische kaarten, satellietbeelden, straatinformatie, administratieve grenzen etc… GISsat voorziet dit platform reeds enkele jaren van thematische kaarten die vrij te gebruiken zijn.  Sedert vorige week werd de zgn. World Imagery Basemap Service tevens uitgebreid met alle luchtfoto’s die in het kader van het GLIS project werden genomen.  Deze beelden zijn nu ook  kosteloos ter beschikking via www.arcgis.com hetgeen wordt toegejuicht door de gehele GIS community.  Niettegenstaande deze gegevens reeds enkele jaren oud zijn bieden ze voor veel gebruikers van Geo Informatie Systemen (GIS) in Suriname een oplossing om diens eigen kaarten te hercalibreren of om zelf basiskaarten te genereren. GIS is niet langer een tool die louter door analisten en techneuten wordt gebruikt maar vormt thans een totaalsysteem dat toegankelijk is voor eenieder, zowel voor de leek als voor de meest doorgewinterde expert”

Tijdens de presentatie werd uitgebreid ingegaan op de wijze waarop reguliere business processen het gebruik van digitale ruimtelijke informatie kunnen incorporeren om te leiden tot betere en snellere besluitvorming, dit zowel voor de private sector als voor de overheid.

 

Comments are closed.