Lybra: ๐——๐—ผ ๐—ฎ ๐Ÿฑ ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜‚๐—ฝ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—บ

Lybra: ๐——๐—ผ ๐—ฎ ๐Ÿฑ ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜‚๐—ฝ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—บ

Lybra Training, Coaching & Consulting N.V. was established on January 26, 2011 in Paramaribo, Suriname. They provide services in training, coaching, and consulting for small and large businesses in the public and private sector. Lybra is your partner in providing effective solutions to enhance the intellectual, emotional, and physical balance of individuals, teams, departments, and organizations.

Read their tips of this week:

Source: Lybra Training, Coaching & Consulting N.V.

1. ๐——๐—ผ ๐—ฎ ๐Ÿฑ ๐— ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜‚๐—ฝ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—บ

Stand-ups are mini team meetings that last no more than 5-7 minutes. Each member quickly lists all the things they are working on the week (no discussion or details) to keep the rest of the team involved and updated on their tasks. Project and task discussions are meant for long minutes, but the purpose of stand-up is a reminder for yourself of all the things you need to make sure are done and let your teammates know what you are working on. After the stand up you can hold each other accountable for tasks not completed. This is a very productive way to start your week and ensure everyone is in the loop with what is going on. Stand-ups can take place at least 2 -3 times a week.

2. ๐—˜๐—ป๐—ฑ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜† ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด

End your day by checking items on your calendar and planning your next day. The brain is able to do more, process more information, and work efficiently when it is โ€œpreparedโ€ for whatโ€™s coming. So end your day by letting your brain know ahead of time whatโ€™s coming for tomorrow, which gives it time to process, and work through all the thinking processes before the tasks get done. This also allows for room for additional insights and information.

3. ๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฃ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ

Peer pressure doesnโ€™t always have to be a bad thing but can be a really good thing when your team supports you and holds you accountable to get things done. This happens when we publicly โ€œannounceโ€ what we intend to achieve just like in the 5 Minute Stand up sessions and have an accountability buddy who supports us in getting things done. When it comes down to getting things done, a public announcement allows us to act on it more responsibly to see fruitful results.

๐Ÿ“| Hereโ€™s a link to our FREEBIE on https://www.lybragroup.com/lybras-10-productivity-hacks/

Comments are closed.