Nieuw bestuur ICT Associatie 2022 – 2024

Nieuw bestuur ICT Associatie 2022 – 2024

De Algemene Ledenvergadering van de ICT Associatie, branchevereniging voor ICT bedrijven, heeft op 28 januari 2022 bij acclamatie een nieuw bestuur gekozen.
Anvit Ramlakhan (CEO Datasur) is hiermee de nieuwe voorzitter van de ICT Associatie. De overige gekozen bestuursleden zijn: Charissa Sharman- Parmanand (Internal Auditor VSH United) als secretaris en Sheetal Ramkhelawan- Sujan (Co-Founder & Co-Director Lybra N.V.)  als penningmeester. Nilesh Bishesar (GM Qualogy Caribbean- Suriname) en Furgell Pinas (Business Development Manager Telesur) zijn ook deel van het nieuwe bestuur in de rol van commissaris. 

Het uittredend bestuur, bestaande uit voorzitter Anuskha Sonai (CEO Spang Makandra), secretaris Rajiv Hieralal (CEO APPTASTIC), penningmeester Isabelle Caldeira (Operations Manager BNETS) en de commissarissen Anvit Ramlakhan (CEO Datasur) en Gerard den Dekker (Manager UCC), kijkt terug op een succesvolle bestuursperiode. Tijdens haar bestuursperiode heeft het bestuur kunnen werken aan haar ambitie om door te groeien tot ‘de kern van de digitale economie’ waar digital inclusie de boventoon voert.

Een aantal hoogtepunten uit deze bestuursperiode zijn:

  • De MOU 5 ICT Associaties in de regio: Suriname, Grenada, Barbados, St.Lucia, Guyana, Belize. 
  • De samenwerking met de UNDP: Digital Inclusion for Sustainable Development. 
  • De MOU met de Presidentiële Werkgroep e-Gov commissie.
  • De MOU met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA).
  • De lancering van de ICT Vision 2030. 
  • Het seminar ICT Vision 2030 Digital Inclusion for Sustainable Development. 
  • De samenwerking met VSB en VES voor de Debattenserie “De Economische Dialoog”.
  • De bijdrage aan het totstandkomen van het Tripartiet Akkoord tussen de werkgevers, werknemers en de overheid van Suriname. 
  • De bijdrage aan de totstandkoming van het Meerjaren Ontwikkelingsplan van Suriname

Over het nieuwe bestuur zegt Anuskha Sonai: “We zijn er opnieuw in geslaagd een dynamisch en gedreven team bijeen te brengen die gepassioneerd is om de leden en de samenleving te dienen. Ik heb hoge verwachtingen van hen en heb al toegezegd mij in commissies te blijven inzetten voor de ICT Sector”.

“Naast hen dank ik iedereen die met ons samenwerkt en constructief in onze vereniging investeert, en in het bijzonder al onze leden” eindigt Anuskha Sonai.

Anvit Ramlakhan, de nieuwe voorzitter van de ICT Associatie, geeft aan dat het nieuw bestuur met alle kennis, competenties, ervaring en resources het goede werk zal voortzetten middels key partnerschappen, projecten en activiteiten t.b.v. de voortdurende innovatie gedreven ontwikkeling van ICT in en voor Suriname. Hij benadrukt: “Wereldwijd wordt de toepassing van ICT als een enabler gezien voor de groei en ontwikkeling bij verscheidene sectoren en industrieën (4e IR). Het is voor ons als nieuw ICT-As bestuur het voorrecht (en plicht) om ook in Suriname een dergelijke transitie teweeg te brengen. Een transitie waar er een duidelijke visie en invulling is van een digitaal Suriname (informatie maatschappij), waarbij innovatieve informatie- en communicatietechnologieën sociale, politieke, ecologische, economische, duurzame groei en inclusieve ontwikkeling voor en door elke Surinamer mogelijk maken”. 

Video: Communicatie Dienst Suriname (CDS)

Comments are closed.