Persbericht Uitreiking VSB MKB Onderneming 2013 Award

Persbericht Uitreiking VSB MKB Onderneming 2013 Award

Het Bestuur van de ICT Associatie Suriname is zeer verguld met de uitreiking van de VSB award VSB MKB Onderneming 2013 aan Spang Makandra Studio en feliciteert ‘Spang’, een lid van de ICT Associatie, van harte hiermee. Ook is het Bestuur blij met de erkenning die de ICT sector krijgt van het Bestuur van de VSB als sector met de hoogste groeipotentie van Suriname.

Op vrijdag 6 december 2013 heeft het Bestuur van de VSB besloten de VSB award toe te kennen aan een VSB MKB Lidbedrijf dat zich in de laatste vijf jaren bij uitstek heeft gepositioneerd en geprofileerd op de Surinaamse markt. Na toetsing aan 5 criteria is Spang Makandra Studio N.V. het bedrijf dat het meeste aanspraak maakt op de award.

Een van de hoofddoelen van de ICT Associatie Suriname is om awareness te kweken in Suriname voor alle aspecten van ICT. Als de VSB stelt dat de ICT Sector de grootste groeipotentie heeft en voor innovatie in bedrijfsprocessen “het instrument” is om de dienstverlening en arbeidsproductiviteit op te voeren, dat door ICT toepassingen de interne- en externe  communicatie bij alle bedrijven wordt verbeterd, bedrijven meer en meer gebruik maken van ‘social media’ in hun marketing strategie, dat in productiebedrijven automatiseringsprocessen tot hogere productiviteit leiden, dan is een belangrijk stuk van die awareness doorgedrongen.

Toch heeft het Bestuur nog sterke wensen als het gaat om de versterking van de ICT sector in Suriname. Vooral het ontbreken van één ICT Ministerie waardoor een einde komt aan de versnippering van ICT beleid, geld en effort over de 3 ministeries TCT, Binnenlandse zaken en ATM is een factor die de verdere ontwikkeling van de ICT sector onnodig verder zal afremmen. Ook is het een wens van het Bestuur aan de leiding van Suriname om te kiezen voor versterking van bestaande structuren in plaats van weer een instituut op te richten, bijvoorbeeld het ICT instituut. Het Bestuur ziet veel meer in de versterking van de TAS en de omdoping van dit instituut in Communicatie & Informatie Autoriteit Suriname.

 

(Persbericht 10/12/13, auteur: Jack Meijdam)

Comments are closed.