RPBG doet relaunch van JBWJW

Als instrument om de kloof tussen ICT en de samenleving te verkleinen en een ieder de kans te geven door middel van toepassing van ICT succes te behalen, is de RPBG aan het begin van deze eeuw via haar trainingsbedrijf SITT gestart met het programma “Je Bent Wat Je Weet”. Het programma had tot doel ICT educatie in elke huiskamer te brengen, hetgeen eerst via de radio en later via de TV werd
gepresenteerd. Het bleek al gauw dat er grote behoefte bestond aan dergelijke educatie. Na elke uitzending liep het storm en haalden de mensen die het programma hadden gevolgd stencils op waarin de lessen waren uitgewerkt. Hiermee kon er thuis in alle rust verder worden gestudeerd en geoefend.

Ook bood de RPBG/SITT de mogelijkheid tot het maken van een toets, waardoor er certificaten konden worden behaald voor de verschillende cursussen. Vanwege het succes van het programma en de kerngedachte van de RPBG waarbij informatietechnologie en educatie dé sleutel zijn voor het oplossen van vele hedendaagse vraagstukken, is een start gemaakt met de productie van een vernieuwde versie van “Je Bent Wat Je Weet” met lesmateriaal dat aansluit op de huidige ontwikkelingen op het gebied van ICT.
De opzet is aangepast waarbij er, in plaats van complete trainingen te geven via de TV, introductietrainingen zullen worden gepresenteerd teneinde de interesse voor een specifiek ICT onderwerp aan te wakkeren. Er zullen diverse manieren worden geboden om zich verder te verdiepen in de materie met het doel een bijdrage te blijven leveren aan ICT educatie en de ontwikkeling van deze
sector te bevorderen. Het programma vormt tevens het ultieme medium als toevoeging op het online educatie platform van
de RPBG (https://www.rpbgeducation.online/) in een tijd waarbij volledige trainingen en examens op afstand gevolgd kunnen worden.

RPBG, Your Partner for a Sustainable Future!

Comments are closed.