Samenwerking met VSB dichterbij

“Stronger Through Collaboration”, zo luidt de titel van de presentatie die de ICT Associatie op donderdag 28 januari bij de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft gegeven. De presentatie was onderdeel van een gesprek tussen beiden, bedoeld om nader kennis te maken en te bezien of we wederzijds iets voor elkaar kunnen betekenen.

Voor zowel de ICT AS als de VSB is samenwerken en elkaar versterken erg belangrijk. Wat betreft de plannen voor 2015 zijn er dan ook zeker aanknopingspunten. Zo vinden beiden het van groot belang dat het Surinaamse onderwijs een betere aansluiting vindt bij het Surinaamse bedrijfsleven en ook het stimuleren van ondernemerschap staat  bij beide organisaties op de agenda.

VSB en ICT AS gaan samenwerking aan

Vanuit het bedrijfsleven wordt vaak gesproken over bepaalde behoeftes, maar wat die behoeftes nou precies zijn is niet altijd duidelijk. De VSB werkt eraan om deze informatie wel overzichtelijk te maken. Een goede zaak, want deze informatie is voor ons en onze leden ook zeer waardevol. Het ICT-veld zou meer kennis zou moeten hebben over de structuur en organisatie van het bedrijfsleven. Nu gaat veel tijd verloren om hier een duidelijk beeld van te vormen. De ontwikkelingen in ICT gaan heel hard en het is daarom extra van belang om meer inzicht te krijgen in de verschillende organisatiestructuren. Daarbij is het ook van belang alvast vooruit te kijken naar de in de toekomst benodigde humanpower. Met deze informatie kunnen de opleidingen worden aangescherpt, zodat het onderwijs en de arbeidsmarkt in de toekomst beter op elkaar kunnen aansluiten.

De ICT AS en de VSB zijn het er ook over eens dat de ICT-sector, en dan met name de waarde hiervan voor de Surinaamse maatschappij, meer recht heeft op erkenning. De ICT-sector is heden ten dage immers ook een belangrijke pijler voor de economische groei van Suriname. Door in dit kader gezamenlijk op te trekken kunnen we de positie van de ICT-sector beter vormgeven.

Naar aanleiding van het zeer positieve gesprek tussen de ICT AS en de VSB zal de samenwerking tussen beiden binnenkort geconcretiseerd en geformaliseerd worden, zodat we ons  in de toekomst met vereende kracht in kunnen zetten voor onze leden en voor de Surinaamse samenleving.

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.