Samenwerking met VSB dichterbij

“Stronger Through Collaboration”, zo luidt de titel van de presentatie die de ICT Associatie op donderdag 28 januari bij de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft gegeven. De presentatie was onderdeel van een gesprek tussen beiden, bedoeld om nader kennis te maken en te bezien of we wederzijds iets voor elkaar kunnen betekenen.

Voor zowel de ICT AS als de VSB is samenwerken en elkaar versterken erg belangrijk. Wat betreft de plannen voor 2015 zijn er dan ook zeker aanknopingspunten. Zo vinden beiden het van groot belang dat het Surinaamse onderwijs een betere aansluiting vindt bij het Surinaamse bedrijfsleven en ook het stimuleren van ondernemerschap staat  bij beide organisaties op de agenda.

VSB en ICT AS gaan samenwerking aan

Vanuit het bedrijfsleven wordt vaak gesproken over bepaalde behoeftes, maar wat die behoeftes nou precies zijn is niet altijd duidelijk. De VSB werkt eraan om deze informatie wel overzichtelijk te maken. Een goede zaak, want deze informatie is voor ons en onze leden ook zeer waardevol. Het ICT-veld zou meer kennis zou moeten hebben over de structuur en organisatie van het bedrijfsleven. Nu gaat veel tijd verloren om hier een duidelijk beeld van te vormen. De ontwikkelingen in ICT gaan heel hard en het is daarom extra van belang om meer inzicht te krijgen in de verschillende organisatiestructuren. Daarbij is het ook van belang alvast vooruit te kijken naar de in de toekomst benodigde humanpower. Met deze informatie kunnen de opleidingen worden aangescherpt, zodat het onderwijs en de arbeidsmarkt in de toekomst beter op elkaar kunnen aansluiten.

De ICT AS en de VSB zijn het er ook over eens dat de ICT-sector, en dan met name de waarde hiervan voor de Surinaamse maatschappij, meer recht heeft op erkenning. De ICT-sector is heden ten dage immers ook een belangrijke pijler voor de economische groei van Suriname. Door in dit kader gezamenlijk op te trekken kunnen we de positie van de ICT-sector beter vormgeven.

Naar aanleiding van het zeer positieve gesprek tussen de ICT AS en de VSB zal de samenwerking tussen beiden binnenkort geconcretiseerd en geformaliseerd worden, zodat we ons  in de toekomst met vereende kracht in kunnen zetten voor onze leden en voor de Surinaamse samenleving.

Comments are closed.