Strategische Richting bestuur ICT-Associatie 2022-2023

Strategische Richting bestuur ICT-Associatie 2022-2023

Paramaribo, 17 Februari 2022

Zoals u al eerder heeft gelezen is er tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ICT Associatie, op 28 januari 2022 een nieuw bestuur gekozen bij acclamatie. Het nieuw bestuur bestaat uit de volgende personen: voorzitter: Anvit Ramlakhan (CEO Datasur), secretaris: Charissa Sharman- Parmanand (Internal Auditor VSH United), penningmeester: Sheetal Ramkhelawan- Sujan (Co-Founder & Co-Director Lybra N.V.), commissaris: Nilesh Bishesar (GM Qualogy Caribbean- Suriname) en Furgell Pinas (Business Development Manager Telesur).

Na de verkiezing is het nieuw bestuur gelijk aan de slag gegaan voor wat betreft de overdracht van het aftredend bestuur, wat inmiddels zo goed als rond is. Voorts is er ook gewerkt aan een strategisch plan, met in achtneming van ICT Vision 2030, en een jaarplan voor 2022. De gekozen thema voor 2022-2023 is: “Digital Development & Growth”, ookwel “Digitale Ontwikkeling & Groei”. De gekozen thema geeft ook invulling aan de missie en visie van de ICT- Associatie. Qua strategische kernwaarden is er gekozen voor een 4P’s (intern context) en 4C’s (extern context) concepten.

Intern context 4P’s:

  1. Policy: De ICT-As beschikt over het relevante beleid en procedures om de beoogde strategische vereniging doelstelling(en) te bereiken.
  2. People: De ICT-As heeft de juiste mix van mensen, kennis, vaardigheden en ervaring om effectief samen te werken aan het succes van de vereniging.
  3. Profit: De ICT-As creëert een ecosysteem waardoor commercialisering en winst voor haar leden mogelijk wordt gemaakt.
  4. Products: De ICT-As ondersteunt en integreert de private en publieke sector met haar leden om waarde te creëren door relevante producten en diensten te leveren.

Extern context 4C’s:

  1. Connect: De ICT-As verbindt en is de “spil in het ICT-netwerk en Suriname”.
  2. Collaborate: De ICT-As werkt samen met relevante (ICT) partners (publiek/privaat) en stakeholders.
  3. Commercialize: De ICT-As ondersteunt haar leden bij het genereren van business.
  4. Contribute: De ICT-As levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname via de ICT-sector, met in achtneming van de SDG’s.

De combinatie van de 4P’s en 4C’s hebben geresulteerd in de onderstaande vier strategische doelstellingen voor 2022-2023, waarbij de tactische en operationele verantwoordelijkheid ook gespecificeerd zijn.

GoalContextOwner
1. The ICT-As connects and is the “pivot in the ICT network and Suriname” by creating and/or amending the relevant policies and procedures to reach it’s intended goal(s)CONNECT & POLICYRegulation & Legislation Commission
2. The ICT-As collaborates with all its (internal/ external) stakeholders through which there is an interchange of expertise and resourcesCOLLABORATE & PEOPLEMembership & Export Commission
3. The ICT-As creates an eco-system through which commercialization (idea-product-service) and profit for its members is enabledCOMMERCIALISE & PROFITCorporate Communcation, Export and Strategy & Development Commission
4. The ICT-As supports and integrates the private and public sector with its members to create value by providing relevant products & services for the sustainable (SDG’s) & inclusive development of ICT in and for SurinameCONTRIBUTE & PRODUCTSStrategy & Development

Bovenstaande strategische doelen zijn verder uitgewerkt in tactische doelstellingen en operationele activiteiten met specificatie van deadline en werk groep. Ook is er een “Business” Model Canvas uitgewerkt om zodoende de totale scope van ICT-As als vereniging in kaart te brengen qua key partnerschappen, activiteiten, resources, waarde propositie, klant/ member relatie, segmentatie, kanalen van engagement, kosten en inkomsten.

Het doel is om tijdens de eerstvolgende ALV in Maart 2022 de volledige strategische planning te presenteren, ter goedkeuring zodat er onmiddellijk gestart kan worden met de uitvoering.

Als nieuwgekozen bestuur committeren we ons volledig om bovenstaande planning te realiseren, ter garantstelling van het succes van niet alleen de ICT-Associatie als vereniging maar ook een significante bijdrage te leveren voor de transitie en ontwikkeling van de ICT-sector in en voor Suriname. Een transitie waar er een duidelijke visie en invulling is van een digitaal Suriname (informatiemaatschappij), waarbij innovatieve informatie- en communicatietechnologieën sociale, politieke, ecologische, economische, duurzame groei en inclusieve ontwikkeling voor en door elke Surinamer mogelijk maken!

Aldus namens het bestuur van de ICT-Associatie,

Anvit Ramlakhan.  

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.