Tripartiet Akkoord

Het Tripartiet Akkoord is op, 24 november, bekrachtigd en getekend tijdens een bijeenkomst op het Presidentieel Paleis. Dit akkoord werd bekrachtigd door vertegenwoordigers van de regering, vakbeweging en bedrijfsleven. De regering, het bedrijfsleven en de vakbeweging hebben na bijkans 2 maanden, na de installatie van het Tripartiet Overleg een Tripartiet Akkoord bereikt. Dit akkoord is na gezamenlijke inspanning tot stand gekomen. Met de ondertekening hoopt de regering het samenwerken van de sociale partners te stabiliseren, en ook de Surinaamse sociaaleconomische situatie te verbeteren.

Namens het bedrijfsleven (de private sector) hebben in dit overleg de volgende personen zitting: Anuskha Sonai, Bryan Renten, Sylvia Ang, Soyini Stjeward, Anthony Wong, Steven Mac Andrew en Robertino Tjon Hing.

Het Tripartiet Akkoord is eveneens belangrijk voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. Met het bereiken van het akkoord, is de streefdatum ook gehaald en zal de uitvoering hiervan in 2022 aanvangen. President Chandrikapersad Santokhi nam de overeenkomst in ontvangst uit handen van professor Marten Schalkwijk, voorzitter van het Speciaal Tripartiet Overleg. Het Akkoord omvat 40 afspraken, die betrekking hebben op, koopkrachtversterking, werkgelegenheid, prijsbeleid, belastingen, ondernemerschap en het sociaal vangnet. Een heleboel van deze afspraken, betreffen de aanpassing van de belastingschijven per 1 januari 2022, een loonronde, bijstellen c.q. uitbreiden van sociale maatregelen, het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap, alsook het effectief en efficiënt doen functioneren van overheidsdiensten.

‘’Binnen twee maanden is het doel van het Tripartiet Akkoord bereikt. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Suriname, dat de sociale partners erin geslaagd zijn om zo’n Akkoord, tot stand te brengen. Dit getuigt van leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheid om de situatie van het land te verbeteren”, aldus het staatshoofd. Velen uit de samenleving dachten volgens Santokhi, dat niet het haalbaar zou zijn het akkoord te bereiken. ‘’Maar het is gelukt!” Santokhi benadrukte, dat er nog veel werk te verzetten is, voornamelijk: goedkeuren en uitvoeren van de gemaakte afspraken. ‘’We zullen heel serieus aan de uitvoering van het akkoord werken. Er komt een tijdlijn met de uitvoering van alle maatregelen, opgenomen in het akkoord. Er zal ook veel overleg met zijn niet in dit akkoord.” Een aantal afspraken moet volgens Santokhi nog uitgewerkt worden. Ook moeten er wetten ter goedkeuring naar De Nationale Assemblee. ‘’We hebben er vertrouwen in, dat er geen zaken in het akkoord staan, die onmogelijk te realiseren zijn. Indien iets uit dit akkoord niet loopt of niet van de grond komt, kunt u bij mij aan de bel trekken”, verzekerde Santokhi de sociale partners. Tot slot noemde Santokhi het een akkoord een ‘mooi Srefidensi-cadeau’ aan Suriname.

Download het Tripartiet Akkoord hier.

Comments are closed.