VSH Community Fund draagt bij aan ‘hybrid learning’ op het NATIN

VSH Community Fund draagt bij aan ‘hybrid learning’ op het NATIN

Source: VSH Shipping – Suriname

De Stichting VSH Community Fund heeft op vrijdag 9 juli 2021, op het terrein van het Natuur Technisch Instituut (Natin) aan de Jaggernath Lachmonstraat de overdracht gedaan van drie leslokalen die zijn heringericht voor het verzorgen van “hybrid onderwijs”. Dit is een combinatie van fysiek en online onderwijs. Een van de leslokalen is ingericht als werklokaal voor docenten met o.a. laptops, webcams en drawing tablets; terwijl de andere twee leslokalen kunnen worden gebruikt om “online of hybrid” lessen te verzorgen.

Directielid van het Natin, Leandro Soediredjo, gaf aan dat dit een mooie stap is richting onderwijsvernieuwingen en blended learning. Daar het Natin jaarlijks gemiddeld 400 gekwalificeerde beroepsbeoefenaars aflevert is het belangrijk om up-to-date te zijn t.a.v. vernieuwingen. Hij sprak de hoop uit dat andere bedrijven het voorbeeld van VSH United zullen volgen.

De CEO van VSH United Holding, Patrick Healy, gaf aan dat het project is uitgevoerd ter ere van de gepensioneerde CEO en het gewezen RVC-lid Jim Healy jr., waarbij er is gekozen om een bijdrage te leveren om het Surinaams leerproces te versterken.

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur noemde de geste enorm belangrijk omdat het past binnen wat wij doen in het onderwijs. Het zijn ontwikkelingen die er zouden komen omdat er in Suriname voldoende mensen geloven in het verbeteren van technologie binnen het onderwijs. Volgens de onderwijsminister gaan we naar een situatie waarbij er niet voldoende scholen zijn om iedereen op te vangen dus studenten zullen zo af en toe van huis uit moeten werken. Als je op de scholen al in contact komt met bepaalde technologie, ben je beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Het initiatief van de Stichting VSH Community Fund noemde de minister een goed voorbeeld van samenwerking en professionalisme.

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.