Zelfsturing…

Zelfsturing…

Als mens heb je het vermogen om je zelf te leiden. Leiden richting verschillende doelen en situaties. Je doet dit door bewust stappen te ondernemen of zaken te laten liggen. Als je iets moeilijk vindt en zwaar dan kan je ervoor kiezen om er iets aan te doen of juist niet. Om stappen te ondernemen richting verandering moet je informatie inwinnen.

Er is veel informatie beschikbaar, over haast alles. Met informatie wordt niet alleen geschreven tekst bedoeld, maar ook o.a. video’s van YouTube. Via verschillende kanalen delen personen of organisaties feitelijke kennis en ervaringen. Het is niet altijd even makkelijk om die informatie te verwerken en het sluit niet altijd aan op jouw situatie. Daarom is de volgende stap, iemand benaderen waarmee je deze informatie kan bespreken. Naar iemand toestappen is vaak moeilijk. Je hoeft je doelen in deze fase nog niet te bespreken. De eerste gesprekken voer je om verschillende meningen en ervaringen aan te horen, zodat jij de informatie een plaatst kan geven.

Wat te doen? Wat vindt jij belangrijk? Vind je het hebben van veel geld belangrijk? Wil je genoeg tijd om te lezen, aan zelfstudie te doen of tijd om door te brengen met je dierbaren. Wil je kinderen? Als je ze wilt of al hebt, wat wil je voor die kinderen. Hoe moet hun leven er dan uitzien. Een bordje eten is helaas niet voldoende. Je moet je er ook bij voorstellen dat het mensen zijn, hoe klein ook. Het zijn geen beertjes, weerloze wezen zonder wensen, behoeften en dromen.

Wil je een Carrière? Hoe moet die eruit zien? Dertig tot veertig jaren voor één bedrijf of verschillende bedrijven werken. Vragen die jij je zelf moet stellen om te bepalen hoe je je zelf richting geeft.

Sturing geven aan jezelf ziet er voor iedereen anders uit. Wij verkeren namelijk niet allemaal in dezelfde situatie. Je kan wel zelf bepalen hoe jij vorm wilt geven aan je leven en niet het leven en de mensen om je heen dat laten bepalen. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven, durf een koers te bepalen. Houdt rekening met je sterke kanten en je minder sterke kanten, waarden en ambities en zet vooral door. Het is een proces. Soms maak je zeven stappen vooruit en twee terug of juist twee stappen vooruit en zeven terug. Blijf je afvragen wat wel en niet goed is gegaan zodat je kan verbeteren. Vraag mensen hoe zij met een soort gelijke situatie zijn omgegaan. In het geheel sta jij centraal. Durf actie ondernemen.

Het voelt moeilijk en zwaar aan, maar als je doorzet, train je je brein om steeds beter om te gaan met moeilijkere situaties. Vergelijk je niet met anderen, bij hen afkijken mag. Zolang je steeds nagaat als het in lijn is met jou waarden en ambities.

Auteur: Charissa @ CALLOT

Comments are closed.