CARICOM lanceert applicaties waarmee skills (vaardigheden) zich vrij kunnen bewegen

CARICOM lanceert applicaties waarmee skills (vaardigheden) zich vrij kunnen bewegen

#CAPS #SURINAME #MinisterieHI #HI #CSME #ICTAS

Uit:  www.kaieteurnewsonline.com/2016/11/01/caricom-launches-online-skills-movement-applications

In wat wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling voor de regio, heeft de CARICOM op 1 november 2016 een lang verwacht online systeem geïmplementeerd dat de aanvragen voor vrij verkeer van skills (vaardigheden) in de regio dramatisch zal verbeteren.

CARICOM heeft het online applicatie forum gelanceerd om de burgers in de CARICOM regio vrij te laten bewegen en werken in een of meerdere van de CARICOM lidstaten.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Guyana meldde in haar aankondiging van 8 november 2016 dat de CARICOM Single Market en Economy (CSME) Application Processing System (CAPS) een essentieel onderdeel is van een groter initiatief om de rechten van de burgers in de regio beter toegankelijk te maken en ervoor te zorgen dat de verwerking van deze rechten efficiënter en effectiever kan gaan verlopen.

#CAPS #CARICOM #SURINAME #ICTAS “De CAPS is een volledig geïntegreerde web-based informatie management systeem en zal het verkeer van geschoolde personen en tijdelijke service providers over de 12 deelnemende lidstaten vergemakkelijken, door een aanzienlijk aantal documenten die in het kader van de verschillende processen nodig zijn, efficiënt te verwerken,” aldus volgens de toelichting van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Het systeem is ontwikkeld in 2014 in het kader van het door Canada gefinancierde Caricom Trade and Competitiveness Project en zal naar verwachting een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de volledige integratie van de nationale markten van de lidstaten van de Gemeenschap in een enkele, geïntegreerde en open marktomgeving.

“In aanvulling op deze beantwoordt de CAPS ook aan mandaten zoals vastgelegd in het Herziene Verdrag van Chaguaramas dat onder andere pleit voor de modernisering van de bureaucratieën van de regeringen van de  CARICOM lidstaten. Naast het aanpakken van deze specifieke verdrag mandaten, zal het systeem ook het betrouwbare gegevens genereren over de bewegingen in de interne CARICOM markt. ”

Het verzamelen van adequate informatie is een uitdaging voor de CARICOM Gemeenschap en veel lidstaten hebben hiermee geworsteld.

“Sinds de ontwikkeling ervan is er een uitgebreide CAPS training beschikbaar op zowel nationaal als regionaal niveau. De verschillende lidstaten hebben hun nationale acties voorbereid om het gebruik van de CAPS te vergemakkelijken.

Naar aanleiding van discussies over de lancering van de CAPS, werd de beslissing genomen om de uitvoering van de CAPS te starten op 1 november 2016.

“In het licht van het bovenstaande, worden geïnteresseerden uitgenodigd om gebruik te maken van de online tool en hun elektronische aanvraag in te dienen. De url van de website is Caps.caricom.org . ”

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Guyana meldt dat personen die geïnteresseerd zijn in meer informatie over de uitgifte van de CARICOM Skilled Certificaten in Guyana, om contact op te nemen met de CARICOM Unit van het Ministerie.

In de afgelopen jaren hebben zich steeds meer mensen gemeld voor het verkrijgen van een certificaat zodat ze aan het werk kunnen binnen de CARICOM-lidstaten.

Noot: De ICT Associatie Suriname plaatst artikelen over ICT en ICT gerelateerde onderwerpen in de Caribbean omdat zij de Caribbean en/of de CARICOM als haar thuismarkt beschouwt.

_______________________________________________________________________________

CARICOM launches online skills movement applications
http://www.kaieteurnewsonline.com/2016/11/01/caricom-launches-online-skills-movement-applications/

In what is being viewed as a major development for the region, CARICOM is today expected to start the implementation of an online system that will dramatically improve the applications for free movement of skills in the region.

CARICOM has launched an online application forum to allow citizens of the regions to move freely and work in any member states.

The Ministry of Foreign Affairs, in its announcement yesterday, said that the CARICOM Single Market and Economy (#CSME) Application Processing System (CAPS) is a crucial component of a larger initiative to make the rights of citizens in the region more accessible and to ensure a higher level of efficiency and effectiveness in the processing of these rights.
“The #CAPS is a fully integrated web-based information management system and will facilitate the movement of skilled persons and temporary service providers across the 12 participating member states, by efficiently processing a significant number of documents which fall under the different processes,” the Foreign Affairs Ministry explained.
The system was developed in 2014 under the Canadian-funded #CARICOM Trade and Competitiveness Project and is expected to contribute to the achievement of the full integration of the national markets of member states of the Community into a single, unified and open market area.
“In addition to this, the CAPS also responds to mandates as captured in the Revised Treaty of #Chaguaramas which among other things, calls for the modernisation of Governments bureaucracies. In addition to addressing these specific treaty mandates, the system will also generate reliable data on movement in the Single Market.”
The absence of information has been a challenge for the community and member states which have been grappling with the issue of data collection in the implementation of the CSM, the ministry disclosed yesterday.
“Since its development there has been extensive training on the CAPS both at the national and regional levels and member states have readied their national operations to facilitate the use of the CAPS. Following discussions on the launch of the CAPS, the decision was taken to start the implementation of the CAPS on 1 November 2016,” the ministry said.
“In light of the above, interested persons are invited to start using the online tool and send their electronic application. The website is caps.caricom.org.”
The ministry asked that persons interested in more information on the issuance of the CARICOM Skilled Certificates in Guyana to make contact with its CARICOM Unit located on its office.
In recent years, more and more persons have been applying for the certificates which have allowed them to gain employment in CARICOM member states.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hashtags: #CAPS  #CARICOM  #CSME  #ICTAS  #Chaguaramas

Comments are closed.