Envisioning the future

Envisioning the future

PARAMARIBO – Op 26 maart 2013 werd de ondernemersavond op de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) mede georganiseerd door de ICT associatie (ICT-as) en de Surinaamse Vereniging IT professionals (SVI). De ICT-as en de SVI hebben de handen ineen geslagen om samen met de KKF de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) naar een hoger niveau te brengen.Gezamenlijk organiseren ze elke laatste dinsdag van de maand de ICT – ondernemersavond.

De presentatie op de ondernemersavond was georganiseerd door de ICT-as en de SVI. De verenigingen hebben de handen ineengeslagen om een groter netwerk te creëren om hun gezamelijke doelen te bereiken. De ICT-as richt zich op bedrijven uit de ICT sector, hun doel is om bedrijven te helpen beter te presteren met ICT. De SVI richt zich vooral op individuen en hun doel is om kennis te delen en ‘awareness’ te creëren voor ICT in Suriname. In de sessies van de komende maanden staan de onderwerpen van de ICT summit die gepland staat voor juni 2013 centraal. Het onderwerp van deze maand was E-government. 

E-government is belangrijk beleidsonderwerp van de huidige Surinaamse regering. Voor het ontwikkelen van E-government in Suriname is er op het kabinet van de vice president een commissie opgezet die speciaal belast is met de verdere ontwikkeling van dit onderwerp. Tino Lew die onderdeel is van deze commissie is samen met 11 andere overheids functionarissen op een training geweest in Zuid Korea en deelde tijdens deze ondernemersavond zijn ervaringen. De training was door de Zuid Koreaanse overheid aangeboden aan Suriname en werd verzorgd aan de Kookmin Universiteit in Seoul. Als tweede presentatie gaf de heer Rahid Doekhie voorzitter van de e-government commissie Suriname een overzicht van de huidige stand van zaken in Suriname.


E-government Zuid Korea

Zuid Korea staat op de wereld ranglijst voor egovernment van de UNDP als nummer 1 als het gaat om e-government het land bekleed deze positie reeds enkele jaren. Vandaag de dag als men praat over Zuid Koreadenkt men aan highs tech en high speed internet. Dit terwijl nog niet zolang geleden een land in ontwikkeling was. De technologische ontwikkeling in Zuid Korea is begonnen in de jaren 80 waarbij het houden van de olympische spelen een enorme boost was voor dit proces. Middels meerder strategische plannen die steeds over 5 jaar gingen en die onderdeel waren van de Koreaanse visie om een leidend land te worden als het gaat om technologie is het lad uitgegroied tot een technologische grootmacht in de wereld. Als een rode draad door het verhaal blijkt dat de Koreaanse overheid ook bij machtswisselingen de focus bleef behouden en een eider zich inzette om het gewenste doel te bereiken. De mentaliteit van de Koreanen die grote liefde tonen voor hun land en er veel voor over hebben heeft ook een belangrijke rol gespeeld. De koreaanse overheid heeft al die jarenen nu nog een faciliterende rol gespeeld in het ICT gebeuren. Waarbij ze ervoor zorgde dat er genoeg bandbreedte was zodat de private sector gebruikmakend van die bandbreedte diensten kon ontwikkelen. Het stimuleren van concurentie in de technologie markt en het weghalen van obstakeles om de telecom markt te betreden maakten deel uit van het Koreaanse beleid. Terwijl de markt vrij werd gegeven heeft de overheid wel regulerende instanties opgezet en kwaliteits eisen gesteld aan bedrijven die streng werden gecontroleerd.

E-government in Suriname

Ook in Suriname zijn we bezig mete-government, iets langer dan een jaar is er een e-goverment commissie ingesteld op het kabinet van de vice president diede regering odnersteund in het ontwikkelen en implementeren van een e-government strategie. In het E-government beleid van Suriname staat de burger centraal en moet het voor de burger makkeiljker worden om te communiceren met onze overheid. De mijlpalen die de commissie heeft bereikt ondertussen zijn het ontwikkelen van een e-government strategie waarmee de focus is gezet voor onze overheid. Ook is er goedkeuring van de raad van ministers voor een directoraat e-government bij het kabinet van de president. Deze unit moet de informatisering van de overheid gaan coordineren. Projecten waar reeds aan gewerkt word en die nog dit jaar in gebruik zullen worden genomen zijn een een government grid, SMS klachten dienst en de E-id kaart. De e-government commissie timmert hard aan de weg om de dienstverlening avn de Surinaamse overheid te verbeteren middels technologie. 

Op dinsdag 30 april is de volgende ICT avond tijdens de ondernemers avond van de KKF.

Comments are closed.