Hour of Code Suriname

Computers maken nu al een groot onderdeel uit van ons dagelijks leven en dat wordt in de toekomst waarschijnlijk alleen maar meer. Maar een computer kan uit zichzelf niets en heeft opdrachten (software) nodig om te werken. Deze opdrachten moeten gemaakt worden in een speciale taal, zodat de computer ze begrijpt en kan uitvoeren. Het opstellen van zo’n opdracht noemen we programmeren. Als je kunt programmeren en dus de taal van computers kunt spreken kun je van grote invloed zijn op de wereld om ons heen.

Hour of Code Suriname

 

 

De vraag naar mensen die kunnen programmeren neemt nog altijd toe, maar het aantal jongeren dat ervoor kiest om hiervoor te leren stijgt niet mee. Het is daarom van belang om meer jongeren hiervoor te enthousiasmeren en daarom wordt jaarlijks de Hour of Code georganiseerd, een wereldwijd evenement op scholen, waarbij leerlingen de basisprincipes van programmeren in 60 minuten leren.

 

 

Suriname Online Education Center  (SOEC) is evenals vorig jaar dé aangewezen partij om het evenement in Suriname uit te voeren. Vorig jaar hebben zij 400 leerlingen kennis laten maken met programmeren en dit jaar is dat record bijgesteld naar ruim 4800! Een groot succes!

De reacties van zowel de leerlingen als de schoolleiding is zeer positief. Veel leerlingen zijn zo enthousiast geworden dat ze nu aangeven in de toekomst ook een ICT-opleiding te willen gaan volgen. Ook zijn er schooldirecteuren die de training zoals afgelopen week gegeven is willen herhalen op hun school. Allemaal fantastische ontwikkelingen die het doel van de Hour of Code campagne onderstrepen.

LEGO Check app van N-Gineer.inc

LEGO Check app van N-Gineer.inc

 

De leerlingen van de glo,- voj- en vos-scholen werden begeleid door ICT-studenten van het NATIN. Op de glo-scholen die over computers beschikken werd gewerkt met de LEGO WeDo Kit. Kinderen bouwden een “robotje” die zij vervolgens programmeren en bepaalde opdrachten uit lieten voeren. Twee NATIN-studenten hebben hiervoor, geheel zelfstandig en op eigen initiatief, een app ontwikkeld die de leerlingen helpt de Legostukjes na afloop weer op te ruimen. Deze unieke LEGO Check app die gemaakt is door Neryafieg Karsodimedjo en Anfernee Blijd is een geweldig succes gebleken! Het is namelijk van groot belang dat álle Legostukjes weer terug in de doos geraken, anders kan de WeDo Kit niet nog een keer optimaal gebruikt worden. De app is inmiddels ook aangeboden aan LEGO en ook zij zijn er zeer enthousiast over.

 

Helaas hebben niet alle scholen in Suriname kunnen deelnemen aan Hour of Code. Om ook andere kinderen tegemoet te komen kon men in het weekend terecht bij TMIL om daar alsnog kennis te maken met programmeren. Ook nu nog kan men via www.code.org zelfstandig aan de slag met programmeren. Probeer het zelf en ontdek hoe leuk het kan zijn.

Het streven voor volgend jaar is om 20.000 leerlingen in Suriname te bereiken. De voorbereidingen hiervoor gaan binnenkort al van start.

Hour of Code Suriname

Comments are closed.