ICT-AS in collaboratie met UNDP

ICT-AS is vastbesloten om de VN SDG’s in Suriname te bevorderen. Eén van de belangrijkste prioriteiten is digitale inclusie. In samenwerking met de UNDP wordt in april 2021 een reeks webinars over dit onderwerp georganiseerd. 

“Digital Inclusion for Sustainable Development”.

De samenwerking zal in de nabije toekomst verder worden vormgegeven.

Relatie ICT-AS & UNDP

De wereld is sterk veranderd in de afgelopen decennia. ICT is een steeds belangrijker rol gaan vervullen in onze digitale wereld.

ICT is een belangrijke en essentiële randvoorwaarde voor de ontwikkeling (van alle sectoren) van de economie. Essentieel hiervoor is de toegang tot betrouwbaar, kwalitatief (stabiel/bandbreedte) en betaalbaar internet. Iedere burger heeft recht op toegang tot internet, ofwel “digitale inclusiviteit”. Deze digitale inclusiviteit is ook een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De SDG’s zijn 17 doelen waar 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) zich aan hebben gecommitteerd, met als uiteindelijk doel de wereld tot een betere plek te maken. Deze doelen zijn gesteld voor de periode van 2015 tot 2030. De centrale vraag is op welke manier ICT de ontwikkeling van Suriname kan faciliteren, ondersteunen en laten groeien (diversificatie)? Deze vraag kunnen wij koppelen aan de 17 SDG’s die gezien kunnen worden als de “bouwstenen” van duurzame economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. In het verlengde hiervan kan de vraag gesteld worden hoe ICT (en de ICT-sector) kan bijdragen aan de realisatie van de verschillende SDG’s (en de onderliggende 169 targets en 247 indicatoren).

Gezien het bovenstaande heeft de ICT-AS de United Nations (UN) en de aan de UN gerelateerde organisaties (zoals de UNDP) als een belangrijke stakeholder geïdentificeerd en zijn reeds diverse gesprekken gevoerd die onder andere geleid hebben tot een samenwerking voor het gezamenlijk organiseren van een webinar (gepland voor april 2021) met als titel “Digital Inclusion for Sustainable Development”.

De samenwerking zal in de nabije toekomst verder worden vormgegeven.

Comments are closed.