ICT-AS in collaboratie met UNDP

ICT-AS is vastbesloten om de VN SDG’s in Suriname te bevorderen. Eén van de belangrijkste prioriteiten is digitale inclusie. In samenwerking met de UNDP wordt in april 2021 een reeks webinars over dit onderwerp georganiseerd. 

“Digital Inclusion for Sustainable Development”.

De samenwerking zal in de nabije toekomst verder worden vormgegeven.

Relatie ICT-AS & UNDP

De wereld is sterk veranderd in de afgelopen decennia. ICT is een steeds belangrijker rol gaan vervullen in onze digitale wereld.

ICT is een belangrijke en essentiële randvoorwaarde voor de ontwikkeling (van alle sectoren) van de economie. Essentieel hiervoor is de toegang tot betrouwbaar, kwalitatief (stabiel/bandbreedte) en betaalbaar internet. Iedere burger heeft recht op toegang tot internet, ofwel “digitale inclusiviteit”. Deze digitale inclusiviteit is ook een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De SDG’s zijn 17 doelen waar 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) zich aan hebben gecommitteerd, met als uiteindelijk doel de wereld tot een betere plek te maken. Deze doelen zijn gesteld voor de periode van 2015 tot 2030. De centrale vraag is op welke manier ICT de ontwikkeling van Suriname kan faciliteren, ondersteunen en laten groeien (diversificatie)? Deze vraag kunnen wij koppelen aan de 17 SDG’s die gezien kunnen worden als de “bouwstenen” van duurzame economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. In het verlengde hiervan kan de vraag gesteld worden hoe ICT (en de ICT-sector) kan bijdragen aan de realisatie van de verschillende SDG’s (en de onderliggende 169 targets en 247 indicatoren).

Gezien het bovenstaande heeft de ICT-AS de United Nations (UN) en de aan de UN gerelateerde organisaties (zoals de UNDP) als een belangrijke stakeholder geïdentificeerd en zijn reeds diverse gesprekken gevoerd die onder andere geleid hebben tot een samenwerking voor het gezamenlijk organiseren van een webinar (gepland voor april 2021) met als titel “Digital Inclusion for Sustainable Development”.

De samenwerking zal in de nabije toekomst verder worden vormgegeven.

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.