De relatie tussen ICT en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

De relatie tussen ICT en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

In dit artikel wordt beknopt beschreven wat de relatie is tussen Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Onderaan deze bijdrage vindt u een link waarmee u toegang heeft tot een veel uitgebreider artikel waarvan dit de samenvatting is.

De SDG’s zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen waar 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) zich aan hebben gecommitteerd, met als uiteindelijk doel van de wereld een betere plek te maken (gedurende de periode 2015-2030) en te streven naar een “inclusieve samenleving” waarin niemand wordt uitgesloten. Met andere woorden: “leave no one behind”, ofwel “gelijke kansen voor iedereen”, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, geloof, status enzovoort.

Op welke manier kan ICT en de ICT-sector de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving en economie faciliteren, ondersteunen, laten groeien en diversificeren? Deze vraag kunnen wij koppelen aan de 17 SDG’s die gezien kunnen worden als de “bouwstenen” van duurzame economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. De vervolgvraag is hoe ICT en de ICT-sector kan bijdragen aan de realisatie van deze ontwikkeling en op welke manier ICT gerelateerd is aan de 17 verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de onderliggende 169 targets en 247 indicatoren.

ICT is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van alle sectoren van de Surinaamse economie. Essentieel hiervoor is de toegang tot betrouwbaar, kwalitatief en betaalbaar internet. Iedere burger heeft recht op toegang tot internet, ook wel genoemd “digitale inclusiviteit”. In de gestelde doelen van de Broadband Commission for Sustainable Development van de International Telecommunication Union (ITU) wordt het belang van internet benadrukt. Het doel is om in 2025 wereldwijd een dekkingsgraad van 75% te hebben. De ambitieuze doelen van deze commissie zijn onder meer gericht op beleid: het hebben van een “broadband plan” per land, betaalbaarheid internet, ontwikkelen van ICT-vaardigheden, toename gebruik “Digital Financial Services” en het verhogen van de connectiviteit voor Micro-, Small- and Medium-sized Enterprises (MSMEs). De genoemde doelen zijn gerelateerd aan meerdere SDG’s en kunnen ten dele zelfs gezien worden als voorwaarden voor het kunnen behalen van de SDG’s.

In deze COVID-19-periode zien wij dat ICT essentieel is en een belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de samenleving. Ook hier zien wij de relatie met meerdere SDG’s, zoals: SDG 3 Gezondheidszorg (denk aan voorlichting en communicatie via social media), SDG 4 Onderwijs (voortzetting van het onderwijsproces door digitalisering) en SDG 8 Economische ontwikkeling (door innovatie verandering economische activiteiten via e-commerce en meer).

De relatie tussen ICT en de SDG’s komt expliciet tot uiting in de volgende targets & indicatoren:

1.4.1 Proportion of population living in households with access to basic services

4.4.1 Proportion of youth and adults with information and communications technology (ICT) skills, by type of skill

4.4.2 Percentage of youth and adults who have achieved at least a minimum level of proficiency in digital literacy skills

4.a.1 Proportion of schools with access to: (a) electricity; (b) the Internet for pedagogical purposes; (c) computers for pedagogical purposes

5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex

8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with an account at a bank or other financial institution or with a mobile-money-service provider

9.c.1 Proportion of population covered by a mobile network, by technology

16.10.2 Number of countries that adopt and implement constitutional, statutory and/or policy guarantees for public access to information

17.6.1 Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet

Bovengenoemde SDG’s zijn direct gekoppeld aan ICT. Er zijn nog vele andere duurzame ontwikkelingsoelen die door de ondersteuning van ICT (en de ICT-sector) versneld tot ontwikkeling gebracht kunnen worden. Voor een uitgebreidere uitwerking van de relatie tussen ICT en de SDG’s wordt verwezen naar het volledige artikel.

Wij hopen met deze bijdrage een aanzet te geven tot verdere discussie en gezamenlijke brainstorming hoe wij met (de) ICT(-sector) kunnen bijdragen aan het realiseren van de SDG’s en hieraan gekoppeld de ontwikkeling van Suriname.

1 Comment

  1. […] De relatie tussen ICT en de Sustainable Development Goals (SDG’s) […]