ICT Associatie Suriname – viert in Januari 2014 haar 3-jarig bestaan

ICT Associatie Suriname – viert in Januari 2014 haar 3-jarig bestaan

Op 20 januari 2014 bestaat onze Associatie 3 jaar. En dit gaan we vieren. Op weg naar 20 januari 2014 voeren wij u terug naar het begin. Zullen we starten met de proclamatie dag? Here we go…

 

In the beginning …
Proclamatie ICT Associatie Suriname – 20 januari 2011

Op 20 januariHet eerste bestuur ICT AS 2011 werd de ICT Associatie geproclameerd.

Een plechtige avond met toespraken van de minister van TCT, DNA voorzitter en de Vice President.

De aanwezigen werden welkomgeheten door Roy Smits, bestuurslid tevens Master of Ceremonies voor de avond. De Vice President, de voorzitter van de Nationale Assemblee en de minister van TCT werden als special guests extra welkom geheten.

Roy Smits geeft aan als doel van de avond: officiële procla­matie van de ICT-AS als 1e stap naar formele bundeling van de ICT-branche in Suriname.

Toespraken

Op zo’n proclamatie horen natuurlijk toespraken.

George Blufpand, eerste voorzitter van de ICT AS blikte in zijn toespraak terug naar 19 augustus 2010. Op die bewuste avond organiseerde Telesur een bijeenkomst voor stakeholders in de ICT Branche. Het doel was o.a. draagvlak te vinden voor de bereidheid tot bundeling ter ondersteuning van eGovernment. De oogst van die avond was onder meer het eenduidig standpunt van de aanwezigen voor de noodzaak van een databank van kennis en kunde in de ICT Branche van Suriname. Als resultaat kwamen op 9 december 2010 15 bedrijven bijelkaar voor de formele oprichting van de ICT AS.

Het bestuur bestond uit:

  • George Blufpand – Voorzitter
  • Robert Hahn – Ondervoorzitter
  • Eddy Dwarkasing – Secretaris
  • Lloyd Cameron – Penningmeester
  • Roy Smits – Commissaris

wordt vervolgd ….

Comments are closed.