ICT Week 2016

De ICT Week is een initiatief van de ICT Associatie om haar ambitie om in 2020 een significante pijler te zijn in de Surinaamse economie, te vertalen naar concrete plannen.
De ICT sector kan als enabler van andere sectoren en ook als een zelfstandige sector een belangrijke bijdrage leveren aan de diversificatie van de Surinaamse economie .

De ICT Week wordt op maandag 17 oktober 2016 geopend door de ICT Associatie en haar leden. Ook is er een team van Geobusiness Nederland naar Suriname afgereisd om tijdens de ICT Week te oriënteren op de verschillende mogelijkheden voor GEObusiness in Suriname.
Op dinsdag 18 oktober zal de hoofdactiviteit van de ICT Week plaatsvinden:

De ICT Conference

De ICT Conference is de “main-activity” van de week, daarnaast organiseren leden van de ICT Associatie ook activiteiten tijdens deze week.
Tijdens de ICT Summit Paramaribo 2015 heeft de ICT Associatie haar ICT Vision 2020 gepresenteerd waarin zij een duidelijke visie voor het ontwikkelen van de ICT Sector heeft verwoord.
“ICT-AS shapes the ICT sector to benefit from becoming an Information Society and a significant pillar of the Surinamese economy”.

Om deze ambitie waar te maken, zijn er werkdocumenten nodig waarin concrete actiepunten zijn opgenomen die ervoor kunnen zorgdragen dat de ICT Sector groeit tot een sector met een grote impact. Deze jaarplannen worden op vrijdag 21 oktober gepresenteerd aan het groter publiek.
Om de discussie tijdens de conferentie een zo breed mogelijke scope en draagvlak te geven, zijn er key persons vanuit verschillende sectoren geïdentificeerd en uitgenodigd. Zij zullen samen met de ICT-AS leden, experts en wetenschappers verbonden aan het IGSR hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van de jaarplannen.

De leden van de ICT Associatie hebben ook activiteiten gepland om tijdens de ICT Week meer awareness over de verschillende opportunities in de ICT sector te benadrukken.

Comments are closed.

Anvit Ramlakhan


* Voorbeeld

Productieve, sterke, inspirerende, inclusieve jonge professionele leider, werkzaam op verschillende gebieden om bij te dragen aan de verbetering van de ontwikkeling voor en van Suriname. Ervaren young professional met een aantoonbare geschiedenis van het werken in de business industrie gedurende meerdere jaren, met een brede ervaring op het gebied van corporate-, ICT operations & innovation-, kwaliteit-, risico-, project-, business-, strategie, product portfolio en change management (om er maar een paar te noemen).

Momenteel vervult hij de rol van algemeen directeur bij Datasur. Anvit is in zijn vrije tijd intussen al twee jaren actief als docent en begeleider op vier universitaire studieorganisaties in Suriname. Hij verzorgt liefst zestien modules en gemiddeld tien afstudeeronderzoeken op jaarbasis op undergraduate en graduate niveaus binnen de specialisaties zoals ICT, elektrotechniek, organisatiemanagement, procesmanagement, business intelligence, innovatie, entrepreneurship, MBA, etc. Anvit heeft een uitzonderlijke educatieve achtergrond met een Ph.D. in Management predicaat cum laude van de Akamai University uit VS-Hawai, Master of Science (M.Sc.) predicaat with merrit gespecialiseerd in Informatiesystemen van Anglia Ruskin University uit UK-London, en Bachelor of Science (B.Sc.) in Telecommunicatie van Anton de Kom Universiteit uit Suriname- Paramaribo. Anvit is thans al 20+ jaren deel van de vrijwilligersorganisatie Hindu Swayamsevak Sangh Suriname, waardoor karaktervorming, samenwerking en leefwijze voor de jeugd wordt gecreëerd en versterkt.

Verder is Anvit gekozen tot bestuur commissaris lid van de ICT Associatie in Suriname, om te ondersteunen aan de opbouw van de digitale- en economische ontwikkeling van Suriname. Thans heeft Anvit een reeks van (lokale- en internationale) certificeringen doorlopen op bovengenoemde gebieden, aangezien hij voortdurende ontwikkeling en dienstbaarheid naar de mensheid, met behulp van zijn fundamentele spirituele en performance gedreven persoonlijke leiderschapskwaliteiten, ziet als zijn life purpose.