Lezing: The New House of Innovation

Lezing: The New House of Innovation

PARAMARIBO – Innoveren = reizen, zo begon Jules de Rijp van Partners Plus Consultancy zijn lezing  ‘The New House of Innovation’. We zij ons er niet bewust van maar binnenland van Suriname is één grote Blue Ocean. Er is een geweldige ruimte om te komen met innovaties die inspelen op de specifieke situatie in het binnenland. Door middel van innovatie kan je als bedrijf jezelf neerzetten in de Blue Ocean, een markt waar concurrentie niet of nauwelijks een rol speelt.

 

Vóór dat de lezing werkelijk begon vertelde Jules over de reis die hij heeft afgelegd langs verschillende bedrijven. En zoals hij dat zo mooi uitlegde, iedere reis heeft hem wat bijgebracht, een inzicht, een ervaring, waar hij nu nog op voortbouwt. Aan zijn “verblijf” bij bedrijven als Telesur, Biliton, RPBG en bij de uitvoering van IDB projecten heeft hij allerlei inzichten overgehouden. Bijvoorbeeld dat investeren in het individu een essentiële voorwaarde is voor succes van de organisatie. Andere inzichten zijn het belang van  leveren van kwaliteit,  de rol van Informatie en Communicatie Technologie en niet in de laatste plaats het belang van een goede samenwerking tussen de private en publieke sector.

Nou, en dan begint hij op geheel eigen wijze de lezing met het tonen van een schoen en vertelt het verhaal.

De wereld van entrepeneurs, ondernemers is ondermeer op te delen in een Red Ocean en een Blue Ocean.

Als je met je bedrijf in de Red Ocean verblijft, dan heb je te maken met een klein speelveld, sterke concurrentie en lage prijzen en rendementen. In de Blue Ocean daarentegen is concurrentie irrelevant en is er meer tot veel ruimte om te ondernemen.Bedrijven uit de Red Ocean moeten dus in de Blue Ocean terecht zien te komen. Maar hoe kom je daar?

Jules gaf het voorbeeld van Cirque de Soleil. Dit circus bevond zich jarenlang in de Red Ocean. Zij deden alles goed, echter, de concurrentie van de opkomende vermakelijkheidsindustrieën werd goed merkbaar, ze hadden te maken met sterke concurrentie van andere beroemde circussen en dierenrechten kwamen steeds vaker op de voorgrond te staan. Het werd steeds lastiger om de dieren goed te huisvesten.

Cirque de Soleil is er niet mee gestopt maar zij besloten een innovatie toe te passen door  alle vertrouwde circusdieren weg te doen. Zij toonden ‘The Will to Survive’. Sindsdien zijn het uitsluitend mensen die entertainen. En opeens bevonden zij zich in de Blue Ocean, waar concurrentie irrelevant was.  Overleven dus door te innoveren.

 

Belangrijke pijlers van innovatie

Tja, hoe gaat dat dan, innoveren. Een visie op innoveren wordt beschreven in het boek ‘The New Age of Innovation’ van C.K. Prahalad en M.S. Krishnan. De subtitle is ‘Driving Co-Created Value Through Global Networks. Het gaat er dus om ‘Personalized cocreated value’ toe te voegen aan de dienstverlening aan de klant.

Pijlers om dit te doen zijn:

  1. ‘Personalized Cocreated Values’ (Shaping consumer expectation’ en ‘Responding to consumer experiences’)
  2. ‘Accessing the best resources in the world’.

De eerste pijler van Innovatie; Personalized Cocreated Values’

De klant bepaalt bijvoorbeeld zelf mede de specificaties van het product dat hij wil kopen, bijvoorbeeld de maat, kleur en model van de schoen.

Een goed voorbeeld is de markt voor mannen die speciale wensen hebben als het gaat om schoenen. Eerst moet die  je de juiste maat schoenen zien te vinden en als je dan eindelijk een of twee  modellen gevonden hebt zijn het veelal modellen die niet voldoen aan je verwachtingen. En als je dan in een gemiddelde schoenenwinkel in Paramaribo je wensen uit ten aanzien van de specificatie van schoenen die je graag wil kopen , dan is de kans groot dat je geen gehoor vindt.

In Finland heeft het bedrijf Pomar een interessante innovatie doorgevoerd waardoor je als klant niet meer tegen dit probleem aanloopt. Bij Pomarfin (http://www.leftshoecompany.com/) kan je zelf je schoen designen. In tegenstelling tot een merk als Nike vindt Pomar zichzelf een bedrijf dat zelf schoenen maakt. Maar om zo goed als mogelijk is te voldoen aan de verwachtingen van de klant hebben zij het proces van schoenen dankzij de inovatie en de mogelijkheden van de Informatie Technologie een nieuwe dimensie gegeven.

Geheel in het kort komt het er op neer dat de klant bij 536 dealers in Finland zelf, 130 in Noorwegen en 34 in Zweden zijn voeten kan laten scannen. Ook beschikken de dealers over ‘try-on  pairs of shoes’ om de pasmaat nog beter vast te kunnen stellen. De scan en gegevens van de ideale passchoen gebruikt de klant later als hij inlogt op de website van Pomarfin om zijn schoen verder te ontwerpen. Een zuiver voorbeeld dus van Cocreated Value.

Een voorbeeld van ‘Personalized Cocreated Value’ in de publieke sector  zijn de microkredieten die verstrekt worden bijvoorbeeld binnen het concept van zogenaamde ‘self help groups’.

Deze self help groups verdelen het geld van een donor organisatie afgestemd op het individu. Hier worden dus geen business plannen geëist en worden veel andere eisen die banken wel stellen, niet gesteld.

De tweede pijler van Innovatie; Global Acces to Resources and Talents

Deze pijler is gebaseerd op de gedachte ‘No firm has all the best resources’. De tijd lijkt voorbij dat bedrijven over alle resources kunnen beschikken, zoals Siemens of Philips vroeger. Een goed voorbeeld hiervan is Nike. Dit bedrijf maakt al lang geen schoenen meer zelf maar werkt wereldwijd samen met leveranciers van deelproducten van de beste kwaliteit en laat de schoenen produceren. De iPad van Apple is een ander voorbeeld en zo zijn er nog vele.

Andere onderdelen van ‘the new house of innovation’ zijn ‘flexible business processes, social architecture of the firm’ en ‘solid IT architecture’.

Case of Suriname

Stel je voor, door het toepassen van financiering door self help groups ontstaan 500 nieuwe bedrijven in het binnenland van Suriname. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de ICT sector? Je creëert als het ware een andere markt, in dit geval voor de ICT sector. De finance door self help groups wordt dan afgestemd op de behoeften van het binnenland. Er ontstaat een specifieke vraag naar ICT producten en services afgestemd op de situatie in het binnenland. Daar is vaak geen bereik van de telecombedrijven die proberen te voorzien in een internet netwerk met voldoende bereik.

Een ander aspect is dat de stroom regelmatig uitvalt. Software en alternatieve stroomvoorziening moeten hier op inspelen bijvoorbeeld door data op te slaan bij stroomuitval. Ook hebben veel mensen weinig geld. We zijn ons er niet bewust van maar het binnenland van Suriname is één grote Blue Ocean. Er is een geweldige ruimte om te komen met innovaties die inspelen op de situatie in het binnenland. In Brazilië is men behoorlijk op dreef met het bedenken van innovatieve betaalbare oplossingen voor allerlei praktische problemen zoals stroomuitval en geen bereik hebben voor Internet.

Het binnenland moet qua informatie nog ontsloten worden via internet. Zo kunnen we te weten komen welke niche producten in binnenland te koop zijn . We weten bijvoorbeeld van een Surinaamse Amerikaan in de USA dat hij ‘Krappa Olie’ maakt en verkoopt. Maar de producenten van diezelfde olie in het binnenland kennen we niet. Dit geldt ook voor interessante toeristische attracties en overige producten en diensten.

Een grote uitdaging betreft de vervoerskosten van vervoer naar het binnenland. Deze zijn onevenredig hoog. Hoe innoveer je dat zodanig dat de kosten van het vervoer bijvoorbeeld halveren?

 

Organisaties die innovatie ondersteunen

Er zijn in de diverse organisaties die innovatie willen ondersteunen dan wel daar veel ervaring mee hebben. Genoemd werden Stimul-IT (stimul-it.com) op Curaçao, het cross media netwerk Immovator (www.immovator.nl) en Stichting Willem4 (www.willem4.eu). Een leuk voorbeeld van een innovatie product van Willem4 is de E-Strada, een pick up die speciaal ontwikkeld is voor gebruik op Bonaire!

De lezing werd georganiseerd door de ICT Associatie Suriname (ICT-AS) in samenwerking met de Surinaamse Vereniging voor IT Professionals (SVI).

Informatie over de spreker

Jules de Rijp is Direkteur/Eigenaar van Partners Plus Consultancy en is actief als Consultant en Trainer binnen de private en publieke sector.

In het verleden heeft hij ondermeer gewerkt als Consultant Corporate Social Responsibility bij  Rosebel Gold Mines N.V., als Consultant bij de Inter-American Development Bank, als Programma Coördinator van het ‘Basic Education Improvement Program’ voor MINOV en IDB.

Jules heeft gestudeerd aan het FHR Lim A Po Institute (Master in Public Administration). Op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEK) heeft hij rechten gestudeerd.

Link naar de presentatie (pdf file):  New House of Innovation – Jules de Rijp – 21 november

 

Comments are closed.