Presentatie van Telecommunicatie Autoriteit Suriname op NATIN

Presentatie van Telecommunicatie Autoriteit Suriname op NATIN

PARAMARIBO – Dinsdag 16 juli 2013 gaf de heer J. Udit een presentatie over de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) aan ICT studenten van het NATIN. De presentatie ging over de taken van de TAS, de ontwikkelingen in de Telecom markt tussen 2007 en 2013, de mobiele penetratie en internet connectivity en projecten van de TAS voor het bevorderen van de Surinaamse ICT/informatiemaatschappij. Enige opmerkelijke vaststellingen zijn dat een Internet Exchange Point (IXP) dringend nodig is voor de verdere ontwikkeling van de Surinaamse Telecom en ICT markt en dat de verwachting is dat de internetsnelheid zal groeien naar 8 Mbps in 2015. Een voorwaarde voor deze groei is de aanwezigheid van een IXP. En de IXP zal het maken en introduceren van Surinaamse apps voor de Surinaamse markt bevorderen. Wat mij in positieve zin opviel was de kritische en leergierige houding van de studenten. Er werden veel en goede vragen gesteld. 

Na afloop van de presentatie van de heer J. Udit van de TAS

 

 

 

 

 

 

 

Taken van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname

De TAS is in 1998 ingesteld door middel van het staatsbesluit ‘Besluit instelling TAS’. Met de inwerkingtreding van de Wet Telecommunicatievoorzieningen in 2007 is een nieuw tijdperk aangebroken voor de telecommunicatiesector in Suriname. In artikel 3 van deze wet  worden de taken en bevoegdheden van de TAS opgesomd.

Enige taken zijn het bevorderen en introduceren van nieuwe technologieën en diensten, het voorbereiden van te verlenen concessies en het houden van toezicht op de naleving van concessievoorwaarden door de concessiehouders, toezicht op tarieven van gereguleerde en opgedragen diensten, het verlenen van vergunningen en toezicht houden op de naleving daarvan en het beheer van het frequentiespectrum en het nummerplan.

Ontwikkelingen Surinaamse Telecom markt 2007-2013

In de telecom markt met de aanbieders Telesur, Digicel, Uniqa en Parbonet is concurrentie ontstaan op mobiele telefoons en internettoegang. Meer concurrentie levert een lagere prijs op. Er is geen concurrentie ontstaan op vaste telefonie. Deze wordt alleen door Telesur aangeboden.

Er is sprake van een toename van Value Added Diensten, vanaf 2007 is er sprake van spectrummanagement (planning, assignment, monitoring) en het aantal users devices is stijgend.

Een voorbeeld van een Value Added Dienst is het integreren van voice-based services met sociale media kanalen. Sommige abonnees vinden het lastig om tweets te typen op een mobiele telefoon. Zij kunnen met de “Unisys Voice Tweets”-dienst gemakkelijk hun gesproken tweet opnemen en dit posten als een tekst- of voice bericht.

Voorbeelden van users devices zijn de verschillende merken en modellen smartphones. Daarnaast ook de tablets die de plaats innemen van de laptops.

Mobiele penetratie en internet connectivity

De mobiele penetratie is in Suriname opmerkelijk hoog sedert de komst van de twee mobiele operators. Gemiddeld heeft iedere Surinamer meer dan 1 mobiele telefoon in gebruik.

Afgezet tegen het aantal inwoners van Suriname heeft 5.2% van de inwoners toegang tot internet. En 22.7% van de huishoudens heeft een internetaansluiting. Deze percentages zijn laag als je deze vergelijkt met de landen in de omgeving van Suriname. Suriname heeft nog een achterstand die ingelopen moet worden. In het Caraïbisch gebied heeft 32.4% van de inwoners een internetaansluiting.

Projecten van de TAS voor bevorderen Surinaamse ICT/informatiemaatschappij

De TAS werkt mee aan de totstandkoming van een nieuwe e-Communication wet. De huidige oude wet kent te veel beperkingen.

Eén van de projecten van de TAS, het NSCP project, heeft als doelstelling om alle lagere scholen in Suriname aan te sluiten op internet.

Naar verwachting zal eind 2013 digitale TV (DTV) in Suriname worden geïntroduceerd. Er zal zowel gratis content aangeboden worden als content waarvoor betaald moet worden. Reclame zal het mogelijk moeten maken om bijvoorbeeld een speelfilm gratis uit te zenden. Overigens is er in Suriname ook nog geen Mediawet die bijvoorbeeld een koppeling aanbrengt tussen leeftijden en content.

De TAS probeert het opzetten van een Internet Exchange Point (IXP) te bespoedigen. Met een IXP in Suriname zal het Surinaams internetverkeer op gang komen. Nu gaan de mailtjes nog eerst naar Miami hetgeen voor enige vertraging zorgt. Een IXP kan straks Surinaamse apps hosten. Een IXP is een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere groei van de internetsnelheid. De verwachting is dat de internetsnelheid zal groeien naar 8 Mbps in 2015.

Samenwerking ICT Associatie Suriname en NATIN

De gehouden presentatie komt voort uit de samenwerking tussen de ICT Associatie Suriname en het NATIN. De samenwerking is er op gericht om de ICT studenten te laten kennismaken met allerlei aspecten van de ICT branche in Suriname. Een andere doelstelling van de samenwerking is om het ICT onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de eisen van de ICT markt.

 

 

 

 

 

Comments are closed.