Maand archief: October 2013

Locatie-gebonden informatie: een nieuwe kijk op veranderende business processen

  “Alles wat we plannen, ontwerpen, uitvoeren, controleren, etcetera vindt ergens plaats.  De verscheidenheid van onze moderne samenleving en de diversiteit van de economische activiteiten doen een brede waaier aan multidisciplinaire actoren ingrijpen op onze omgeving. Inzicht verkrijgen in de ruimtelijke spreiding van deze effecten en grip verkrijgen op deze ruimtelijke processen vormen een uitdaging

Lees meer →

iFrontier verzorgde opendag voor 15 beste meisjes van de Louiseschool

De ICT docent van de Louiseschool heeft zijn 15 beste vrouwelijke leerlingen geselecteerd voor de opendag bij i-Frontier. (13 mei 2013) De leerlingen kregen eerst een rondleiding door het bedrijf waarna 3 vrouwelijke medewerkers, waarvan 2 ook op de Louisescool hebben gezeten presentaties verzorgden over hun loopbaan in de ICT en hun werk als ICT Consultant. Ook werd een demonstratie gegeven

Lees meer →

ICT Associatie Suriname – viert in Januari 2014 haar 3-jarig bestaan

Op 20 januari 2014 bestaat onze Associatie 3 jaar. En dit gaan we vieren. Op weg naar 20 januari 2014 voeren wij u terug naar het begin. Zullen we starten met de proclamatie dag? Here we go…   In the beginning … Proclamatie ICT Associatie Suriname – 20 januari 2011 Op 20 januari 2011 werd

Lees meer →

The CEOs Are Wrong: Smart Machines Will Replace Millions Of Jobs

Onder deze titel is een artikel verschenen op de website www.techcrunch.com geschreven door Alex Williams. Het artikel heeft al aardig wat reacties losgemaakt. De ICT Associatie Suriname wil op haar website ook graag aandacht vragen voor dit artikel en nodigt u uit om hier op te reageren. Smart machines are coming to the business world, but

Lees meer →

Natin studenten, Donovan Chang en Miquel Barron bezoeken Ban Bria Curacao

Ban Bria is een openbare SBO, gelijk aan onze MBO opleiding met een totaal van 800 leerlingen. Op vrijdag 4 oktober bezochten Donovan Chang en Miquel Barron onder begeleiding van ICT AS en CICA Curaçao deze school. Dit bezoek had een oriënterend karakter waarbij de leerlingen met elkaar van gedachten hebben gewisseld hoe zij samen een

Lees meer →

Ontmoeting tussen NATIN studenten en studenten van Professor Lewin

De beide NATIN studenten, Donovan Chang en Miquel Barron, die zijn uitgevaardigd door de ICT Associatie Suriname voor deelname aan een uitwisselingsprogramma dat georganiseerd wordt in samenwerking met Stimul-IT, hebben uitgebreid kennisgemaakt met studenten van professor Lewin. Het is de bedoeling om samen met studenten van Curaçao aan een gezamenlijk project te gaan werken dat deels

Lees meer →

Kennismaking met Curacao Information & Communication Association (CICA)

 Op dinsdag 1 oktober 2013 vond een kennismakingsbezoek plaats met het bestuur van de CICA.  Het werd een aangename kennismaking met het voltallige bestuur. Vincent Kenswil heeft  namens de ICT AS een presentatie verzorgd en afspraken gemaakt op welke gebieden de ICT AS en de CICA gaan samenwerken. Afgesproken is dat wij ook met de CICA een

Lees meer →

ICT Associatie Suriname deelnemer van het Innovation and Technology Event

De ICT Associatie Suriname is op 2 oktober 2013 aanwezig op het Innovation and Technology Event op Curaçao. Dit event wordt georganiseerd door Stimul-IT. Naast de     leden van het bestuur, Vincent Kenswil en Giraldo Miranda zijn ook twee jongeren van het NATIN, Donovan Chang en Miquel Barron geselecteerd die dit evenement mogen meemaken. Een van de

Lees meer →

ICT Associatie Suriname op werkbezoek in Curaçao

Een afvaardiging van het bestuur van de ICT-AS, bestaande uit Vincent Kenswil en Giraldo Miranda zijn op werkbezoek in Curaçao. In het kader van een uitwisselingsprogramma maken ook twee ICT studenten van het NATIN, Donovan Chang en Miquel Barron deel uit van de delegatie. Op het programma staan ondermeer het bezoeken van het partnership event ‘Reach

Lees meer →